1. Uluslararası Türk-iran Dil Ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

Mayıs 13, 2012

1. Uluslararası Türk-iran Dil Ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

 

İstanbul Üniversitesi'nin İran Allame Tabatabai Üniversitesi'yle birlikte düzenleyeceği sempozyum, 15-17  Mayıs tarihleri arasında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yapılacak

Sempozyumun tanıtımı dolayısıyla  İstanbulÜniversitesi'nin Beyazıt'taki Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında  konuşanSempozyum Düzenleme  Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, bu güne kadar saklı kalan ve ilk kez ele alınacak olan Türk-İran dil ve edebiyat ilişkilerinin çok  çeşitli yakınlıkları beraberinde getireceğini söyledi.

Bu kapsamda 15-17  Mayıs tarihleri arasında “İki komşu dil, iki kardeş edebiyat”  ana temasıyla ilk kez gerçekleştirilecek “Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu”na çok sayıda yerli ve yabancı akademisyenin  katılacağını dile getiren Prof. Dr. Doğan, sempozyumda yaklaşık 74 bildirinin sunulacağını kaydetti.

Prof. Dr. Doğan, Türk ve İran toplumlarının  kültürel ve diplomatik ilişkileri için de anlamlı bir buluşma noktası olacağını düşündükleri sempozyumun ikincisini, gelecek yıl Tahran'da yapılmasını planladıklarını belirtti.

Türk ve İran milletlerinin, dil ve edebiyat ilişkilerinin çok eski tarihlere dayandığını ve asırlarca çok yakın komşuluk ilişkileri içinde ve birlikte aynı coğrafyayı  paylaşan bu iki milletin dil ve edebiyat sahasında birbirleri ile değer  alış verişinde bulunduğunu anlatan Doğan, “Bugün Türkçe'de sayısız ölçüde Farsça kelime, kavram, deyim, terim kullanılmakta, buna mukabil Farsça'da da buna benzer şekilde Türkçe kaynaklı söz varlığı bulunmaktadır. Ayrıca her iki büyük milletin dilinde, müşterek inançları olan İslam'ın dili Arapça'dan alınma ortak kelime kadrosu yer almaktadır” dedi.

Doğan,  ana  sponsorluğunu  İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Kültür ve Sosyal İşler  Daire Başkanlığı'nın yaptığı, Yunus Emre Enstitüsü ile İran  Kültür ve İslami İlişkiler  Kurulu'nun katkıda bulunduğu sempozyuma, Çin, İran, Hindistan, Bosna, Tacikistan, Azerbaycan ve Bangladeş'ten akademisyenlerin katılacağı sempozyumun Cemal Reşit Rey'de yapılacağını dile getirdi.

Sempozyumda, ” Evliya Çelebi'nin  Seyahatnamesi'nde Azerbaycan”, “Fars ve Türk edebiyatlarında tarih düşürme türü”, “Mevlana'nın mektuplarına göre Selçuklular'ın yönetim terimleri, mekteplerin yönetimi ve sosyal ilişkileri”, “Muhammed Fuzuli, üç dilde şiir yazar şair”, ” Anadolu sahasında Hayyam'ın rubailerine yazılan nazireler”, “Mevlana ve Mevleviliğin Türk  kültürüne etkisi”, “Osmanlı döneminde Fars dilinin Türkçe ile ilişkisi” gibi birçok konu ele alınacak.

Kaynak: AA

 

 

 

 

 

Yorum yapın