Kısa Oyun Yazma Yarışması’na son başvuru tarihi 25 Kasım

Kasım 7, 2022

Kısa Oyun Yazma Yarışması’na son başvuru tarihi 25 Kasım

TAKSAV İzmir’in İzmir Tiyatro Festivali kapsamında düzenlediği “Emek” temalı Kısa Oyun Yazma Yarışması’na son başvuru tarihi 25 Kasım olarak açıklandı.

Yarışmaya Katılım Koşulları

A.AMAÇ:

– Genç ve yeni tiyatro oyun yazarlarını özendirmek, yeni biçimler, farklı bakış açıları ve alternatif arayışlara yer vermek, 

– Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak.

B. KATILIM KOŞULLARI:

1. Yarışmaya (2. Maddede belirtilen koşul dışında) herkes katılabilir.

2. Yarışmaya TAKSAV Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali Düzenleme Kurulu’nda görev alan kişiler ve onlarla birinci dereceden kan bağı olan kişiler katılamazlar.

3. TAKSAV Uluslararası Tiyatro Festivali Düzenleme Kurulu’nun bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Kısa Oyun Yarışması için belirlediği tema: “EMEK”dir.

4. Oyunlar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, ödül almamış ve oynanmamış olmalıdır.

5. Oyunlar, tercihen az kişili, minimal dekor anlayışı ve her alanda (sahne, buluntu mekan, açıkhava gibi) oynanabilecek şekilde düşünülmelidir.

6. Katılımcılar, yarışmaya birden fazla oyunla katılabilir. Grup halinde yazılan oyunlarda da aynı koşul geçerlidir.

7. Oyun metinleri word dosyasında 12 punto, 1,5 satır aralığı ve Times New Roman ile yazılmış olmalıdır. Oyunlar on beş sayfayı geçmeyecek şekilde kaleme alınmalıdır. Oyunlar 3’er adet kopya çıktı ve formatında çoğaltılacak, ayrıca [email protected] adresine rumuzla e-posta olarak gönderilecektir.

8. Her kopyadaki oyun metninin başında başvuranının belirlediği bir rumuz yer almalıdır. Rumuz zarfın ve eserin ilk sayfasının sol üst köşesine yazılmalı, yazarın kimlik bilgilerine oyun metinlerinde kesinlikle yer verilmemelidir.

9. Katılımcı, her eseri için ayrı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir. Kimlik zarfının üzerine, eser için kullanılan rumuz ile TAKSAV “EMEK” TEMALI KISA OYUN YARIŞMASI ibaresinden başka bir şey yazılmayacaktır. Kimlik zarfının içinde eserin rumuzu-yazarın adı ve soyadı-yazarın doğum tarihi ve yeri, yazarın yasal ikametgâh adresi, telefon ve e-posta gibi iletişim bilgileri ile yazarın kısa biyografisini içeren ayrı bir zarf yer alacaktır ve bu zarf kesinlikle kapatılmış olacaktır.

10. Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda belirlenen “En İyi Oyun”, TAKSAV İzmir tarafından düzenlenen, bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali Açılış Töreninde 2 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak ve şiltle ödüllendirilecektir. Kazanan eser sahibi İzmir’de Festival’in konuğu olarak 3 gün ağırlanacak ve kendisine Festival oyunlarının tümünden 4’er kişilik bilet verilecektir.

11. “En İyi Oyun” olarak belirlenen oyun; Seçici Kurul ve TAKSAV’ın vereceği karar doğrultusunda, gerekli sanatsal düzenleme sağlandığı takdirde; 11. Festival’de sahne, fuaye, açık alan, buluntu mekan vb’ yerlerde sahnelenecektir.

12. “En İyi Oyun” kategorisine ait bir oyun çıkmadığı takdirde, Seçici Kurul, o yıl «En İyi Oyun ödülü» nü vermeyebilir. Böyle bir durumda Seçici Kurul katılımcılar arasından bir oyunu  “Övgüye Değer Oyun” olarak tanımlar. Bu eserin sahibi İzmir’de Festival’in konuğu olarak 2 gün ağırlanır ve kendisine Festival oyunlarının tümünden 2’şer kişilik bilet verilir

13. Yarışmada “En İyi Oyun” olarak belirlenen oyunun yayın hakkı bir yıl süreyle TAKSAV’a aittir. Bu süre içinde oyunun tanıtım, reklam, sahneleme ve yayın haklarını TAKSAV elinde tutar. Övgüye değer Oyun ödülünde bu madde geçerli değildir.

14. Yarışmaya katılanlar bu şartnamede yer alan bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

15. Yarışmaya son katılım tarihi 25 Kasım 2022’dır. Oyunlar 25 Kasım 2022 günü mesai bitimine kadar, TAKSAV – İZMİR Kahramanlar Mahallesi 1427. Sokak No:18, 35230 Konak/İzmir adresine ulaştırılmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek eserler değerlendirme dışı bırakılır. Posta, kargo vb’inde meydana gelecek gecikme ve kayıplardan TAKSAV sorumlu değildir.

C. YARIŞMA’NIN SEÇİCİ KURULU ;

Orhan Alkaya (Oyuncu, Yazar, Yönetmen, Eğitmen) ,

Ahmet Büke (Yazar, Öykücü)

Polat İnangül (Yönetmen, Oyuncu, TAKSAV Temsilcisi)

Devrim Pınar Gürbüzoğlu ( Oyun yazarı),

Yaşam Kaya (Sanat Eleştirmeni),

Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler (Akdeniz Üniversitesi Akademisyen, Yazar)

edebiyathaber.net (7 Kasım 2022)

Yorum yapın