Kentin tarihteki rolünü anlamaya çalışan en kapsamlı incelemelerden biri

Haziran 24, 2021

Kentin tarihteki rolünü anlamaya çalışan en kapsamlı incelemelerden biri

Geoffrey Parker’ın “Egemen Kentler” adlı kitabı Yavuz Baran çevirisiyle Tellekt Yayınları’ndan yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Egemen Kentler, Batı uygarlığının doğuşundan 21. yüzyılın küreselleşme olgusuna kadar kentin tarihteki rolünü anlamaya çalışan en güçlü ve kapsamlı incelemelerden biri.

Kent devletini jeopolitik bir form olarak ele alan ve kentin sürekli değişen statüsünü araştıran Geoffrey Parker bu eserinde, dünya tarihi boyunca çeşitli kentleri ve kent devletlerini inceliyor. Platon ve Aristoteles’in mükemmel bir devlet türü olarak gördüğü Yunan polis‘ini, Roma imparatorluk başkentini, Venedik ve Rönesans kentlerini, Alman Hanse‘sini, Rus ve Baltık kentlerini derinlemesine ele alıyor. Parker ayrıca erken dönem İslam toplumunda kente atfedilen politik rolü tartışıyor ve kent devletlerinin Kuzey Avrupa’da yeniden canlanmasıyla başlayan ancak ulus devletin yükselmesiyle son bulan gelişme sürecini gözler önüne seriyor.

GEOFFREY PARKER, Birmingham Üniversitesi Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik Bölümü’nde onursal kıdemli araştırma görevlisidir. Önceki kitapları arasında Geopolitics: Past, Present and Future (Jeopolitik: Geçmiş, Bugün ve Gelecek), The Geopolitics of Domination from the Ottoman Empire to the Soviet Union (Osmanlı İmparatorluğu’ndan Sovyetler Birliği’ne Hegemonyanın Jeopolitiği), The Logic of Unity (Birliğin Mantığı) ve Power in Stone (Taştaki Güç) yer alıyor.

YAVUZ BARAN, 1976’da Karaman’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi’nde ve Université Libre de Bruxelles’de Uluslararası İlişkiler okudu. Halihazırda Alman dili ve edebiyatı alanında eğitimine devam eden Baran, kitap ve ticari metin çevirileri yapmanın yanı sıra uluslararası ilişkiler, tarih ve felsefe metinleri okumayı, yazmayı ve çevirmeyi seviyor. Roger-Pol Droit’nın Filozoflar Nasıl Yürür? ve Stendhal’ın Aşk Üstüne adlı eserleri Fransızcadan; Nathan Hill’in Nix adlı eserini İngilizceden Türkçeye çevirdi.

edebiyathaber.net (24 Haziran 2021)

Yorum yapın