Kapitalist moderniteye bir uyarı: “Hakikat-sonrası”

Mayıs 20, 2019

Kapitalist moderniteye bir uyarı: “Hakikat-sonrası”

Lee McIntyre’ın Hakikat-sonrası adlı kitabı, Mehmet Fahrettin Biçici çevirisiyle Tellekt tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Hakikat-sonrası, her şeyin birkaç günde olup bitiverdiği, olguların yerini duyguların aldığı kapitalist modernite çağında, nesnel gerçekleri göz ardı etmenin yarattığı tehlikeye karşı bir uyarı niteliğinde.

Bugünün hakikat-sonrası rejiminde, gündelik siyasetin bir uzantısı haline gelen, yalnızca yorum ve görünümlerin olduğu bir “gösteri toplumu”nun yükselişine tanıklık ediyoruz. Sorular ve cevaplar arasındaki nedensel bağları yitirdiğimiz kapitalist modernite çağında, devlet aklına ve onun otoriter siyasal tahayyüllerine muhtaç olmayan bir karşı duruş geliştirebilmek mümkün müdür? Sosyal adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin özüne tehdit oluşturan popülizm ve yalanlarla nasıl baş edebiliriz? Hakikat-sonrası, tüm bu sorulara yanıtlar arayan bir kamusal felsefe kitabıdır.

#siyaset #felsefe #kamusalfelsefe #hakikatsonrası #demokrasi #popülizm #tellekt

LEE MCINTYRE, Boston Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Merkezi’nde araştırma görevlisi ve Harvard Extension School’da etik danışmanı ve eğitmenidir. Hakikat-Sonrası’nın yanı sıra, Dark Ages (Karanlık Çağlar), Respecting Truth (Hakikate Hürmet), The Scientific Attitude (Bilimsel Tutum) gibi kitapları ile geniş okuyucu kitlesine ulaşmıştır.

M. FAHRETTİN BİÇİCİ, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Talal Asad, Saba Mahmood, Judith Butler ve Wendy Brown’ın kaleme aldığı Eleştiri Seküler midir? (2015) kitabının yanı sıra, Mohandas K., Gandhi ve Lev Nikolayeviç Tolstoy’un, Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları (2018) kitaplarını Türkçeye çevirmiştir. 2012 yılından bu yana çeviri, redaksiyon ve editörlük uğraşlarına devam ediyor.

edebiyathaber.net (20 Mayıs 2019)

Yorum yapın