Kaos Çocuk Parkı dergisinin yeni sayısı ‘Sanat ve Delilik’ dosyasıyla yayımlandı

Temmuz 8, 2022

Kaos Çocuk Parkı dergisinin yeni sayısı ‘Sanat ve Delilik’ dosyasıyla yayımlandı

Kaos Çocuk Parkı dergisinin yeni sayısı ‘Sanat ve Delilik’ dosyasıyla yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Kaos Çocuk Parkı’nın yeni sayısında yer alan yazarlar sanat ve delilik ilişkisini farklı bakış açılarıyla değerlendiriyorlar. Halit Payza ‘Bir Zorunluluk Olarak Delilikle Dâhilik Arasında Sanat ve Edebiyat’ başlıklı yazısında, deliliğin belki de sayrılık değil normal olma hali olduğunu belirtiyor.Cumali Büker ‘Yaratıcılığın İtkisinden Sıradanlığa Doğru: Sanat ve Delilik’ başlıklı yazısında ‘Sanat ve ruhsal bozukluklar arasında zorunlu bir ilişkinin varlığından kesin biçimde söz edilemese de, bir parça tuhaf veya kelimenin tam anlamıyla deli sanatçıların, yaşamları ve yapıtlarıyla –kimi zaman beğenilip kimi zaman tepki’ gördüklerini yazıyor.

Şair, yazar Halim Şafak ‘Deli Yaşar’ özelindeki yazısında ‘Kendi hakkımızdaki gerçeği öğrenmek için delilere ihtiyacımız olduğunu ileri sürüyor. Şair Halim Şafak ‘Özgürlük Olarak Delilik’te ‘Verili dünya büyük ölçüde aklın ve onun düzeninin dünyasıdır ve bu bir çatışma nedenidir” diyerek sanatçının  ‘çatışmayı daha da ileri götürerek ona bir karşılık / karşıtlık özelliği’ kazandırdığından bunu ‘bir karşı çıkma/reddetme haline getirir” yargısıyla görüşlerini açıklıyor. 

Yine şair Yusuf Alper bir psikiyatr gözüyle ‘Melankoli ve Yaratıcılık’ta Freud, K. Abraham, Gabard gibi psikiyatrislerin görüşleriyle  ‘Yaratıcı-sanatçı kişilerin dünyaya depresif baksalar da yazı yazabilecek, düşünce üretebilecek, üzerinde çalışabilecek bir zihinsel ve bedensel enerjilerinin’ olması gerektiğini’ söylüyor.

Cemal Atay Genç’in ‘Sanat ile Delilik Arasındaki Sarkaç’ yazısında delilik ve sanatın ortak paydasının ‘acı’ oldu kanısını savlıyor. Işıl Ezgi Çelik’te Genç gibi ortak ilişkiyi acı ve ontolojik gerçeklik üzerinden kurguladığı ‘Bir Deli ile Aramdaki Tek Fark Deli Olmamamdır’ yazısıyla dergide yer alıyor. Nalan Çelik ‘Delilik Hikayeleri’ana başlığı altında romanlarda, öykülerde, sinemada deliliğin izini sürüyor. Rafet Arslan konuya tablolar aracığıyla yaklaşıyor ve sanatta deliliğin kendisi olduğunu ileri sürüyor. Mesut Kara ‘Sinema ve Delilik’te sinema-delilik ilişkisini filmler üzerinden aktarıyor.

Dosya dışında dergide ayrıca ‘Özcan Taras-Nezihe Altuğ’, ‘Zafer Baykal-Hicran Aslan’ söyleşileri, Ercan Şarbat’ın ‘Türk Bir Ninja’ yazısı ve şiirleriyle;

Müslüm Yücel, Şenol Erdoğan, Halil İbrahim Özbay, Altay Ömer Erdoğan, Cihan Oğuz, Çağrı Topsöken, Hakan Unutmaz, Hazar İzgi, Taylan Onur, Yiğit Ergün, Toprak Şems Tezcan, Batuhan Çağlayan, Kevser Eke, M. İnan Filiz, Utku Fırat Özçelik, Memozan, Joanna Rüya Dimagio yer almakta.

edebiyathaber.net (8 Temmuz 2022)

Yorum yapın