“Kadınların En Güzel Tarihi” ve “Dilin Tarihi”

Ağustos 22, 2013

“Kadınların En Güzel Tarihi” ve “Dilin Tarihi”

En Güzel Tarihler dizisinin son kitabı Kadınların En Güzel Tarihi ve Tarih dizisinin son kitabı Dilin Tarihi İş Bankası Kültür Yayınları’nca yayımlandı.

“Kadınların En Güzel Tarihi”

Konularında uzman dört kadının anlatımıyla modern insanın ilk örneği olan Cro-Magnon insanından günümüze kadınlığın hikâyesi “Kadınların En Güzel Tarihi” kitabıyla sunuluyor.

Kadınlara bakış açısının evrimini gözler önüne seren kitap, kadının gündelik yaşamının nasıl değiştiğini, çağlar boyunca yaşamının farklı evrelerinde ne gibi muamelelere maruz kaldığını ele alıyor.

Okuyucu, kadınların yüzyıllar boyunca güç sahibi erkekler tarafından dayatılan boyunduruktan kurtulmak için yürüdükleri uzun yolun izini sürüyor.

Françoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski ve Nicole Bacharan’ın sohbet şeklinde kaleme aldığı üç bölümlük kitabı Yonca Aşçı Dalar Türkçeleştirdi.

Günümüz dünyasının da anlaşılmasında büyük önem taşıyan “Kadınların En Güzel Tarihi” 21. yüzyıl toplumunun temel tartışmalarına ışık tutuyor.

Aşk Talebi
Erkekler yalnızca ilk başlarda, yani vuslata ermeden önce, ilgi, hayranlık, kibarlık gibi kadınları titreten romantik davranışları sergiliyorlar… Dolayısıyla da aşkın müthiş heyecanlarını yaşayabilmek için kadınların direnmeleri şart. Teslim oldukları anda her şey bitiyor.

“Dilin Tarihi”

İnceleme niteliğindeki “Dilin Tarihi” yalnızca insan dillerini değil, hayvan dilleri de konu alıyor. Dilin, tüm dünyadaki tarihsel öneminin, özlü ve yalın bir değerlendirmesi niteliğindeki kitabı Steven Roger Fischer kaleme aldı.

Doğa ve geçmişle başlayan ilk bölümde hayvanlar arası iletişim aktarılıyor. Son bölüm ise teknoloji ve geleceği konu alıyor.

Konuşan Maymunlar, İlk Aileler, Yazılı Dil, Toplum ve Dil başlıklarıyla toplam sekiz bölümden oluşan kitap ayrıca şemalarla da destekleniyor.

Dilbilim öğrencileri için yararlı bir hazırlayıcı metin olan “Dilin Tarihi”, özel dilbilim terminolojisi hakkında önbilgi gerektirmediği gibi genel olarak okuyucunun da dilin hikâyesini kolayca izlemesini sağlıyor.

Kitabın yazarı Steven Roger Fischer, Yeni Zelanda’da Auckland’daki Polinezya Dilleri ve Edebiyatları Enstitüsü’nün müdürlüğünü yapmıştır.

Yeni Zelanda’da Waiheke Adası’nda yaşamaktadır.

Yayımlanmış bazı eserleri: A History of Pasific Island (2002), A History of Writing (2004), A History of Reading (2004), Island at the End of the World: The Turbulent History of Easter Island (2006).

edebiyathaber.net (22 Ağustos 2013)

Yorum yapın