Jean Genet oyunlarında cinselliğin inşası

Haziran 27, 2022

Jean Genet oyunlarında cinselliğin inşası

“Jean Genet Oyunlarında Cinselliğin İnşası: Balkon ve Sıkıgözetim Oyunlarında Hegemonik Erkeklik”, Fatma Gülâra Işık Tuğcu imzasıyla Şey Kitap (Şy) tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Fransız Oyun Yazarı Jean Genet oyunlarını Sosyal Bilimler Kuramlarıyla inceleyen çalışmada ele alınan tiyatro oyunlarına cinsel politikanın analizi çerçevesinde disiplinlerarası bir bakışla yaklaşıyor. Cinsiyet hiyerarşisi, iktidar, cinselliğin toplumsal olarak düzenlenmesi, Queer Kuram, Hegemonik Erkeklik, Heteronormativite kavramları oyunlar düzleminde irdeleniyor.

Çalışmada; nesneler arasında karşıtlıklar ya da özdeşlikler saptayıp, nesneler arasındaki bu bağıntılarla yapının ortaya çıkmasına hizmet eden A. J. Greimas Göstergebilim Yöntemi Kullanılmış.

Yaşanan siyasal sosyal konjonktüre denk düşen, ele alınan tiyatro oyunlarına Sosyal Bilim Kuramları ile el atan güncel, çarpıcı, erezyona uğramayacak bir çalışma. Tiyatro ve Sosyal Bilimlerin kesişim noktası. Çalışma, her iki alan literatürüne de önemli bir katkı sağlayacak gibi görünmektedir.

edebiyathaber.net (27 Haziran 2022)

Yorum yapın