İstihbaratın gölgelerdeki tarihine tutulan ışık

Kasım 20, 2019

İstihbaratın gölgelerdeki tarihine tutulan ışık

İlkin Başar Özal’ın “Gölge Oyunu: İstihbaratın Kısa Tarihi” adlı kitabı Timaş Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

İnsanlığın varoluşundan beri önemini koruyan istihbarat çalışmaları özellikle son yüzyılda daha da girift ve karmaşık bir hâl aldı. Kişilerin, savaşların, devletlerin, dünyanın kaderini değiştiren istihbarat faaliyetleri toplumların her zaman merakını cezbetmiştir. Ancak işin doğası gereği yapılan istihbarat faaliyetlerinin tamamı perde gerisinde cereyan ettiği için insanlar ancak bu faaliyetlerin tabiri caizse perdeye yansıyan gölgelerini takip ederek fikir sahibi olmaya çalışmaktadır. İşte bu kitap, antik çağlardan günümüze kadar arka planda yaşanan istihbarat savaşlarının perdeye yansıyan gölgelerinden yola çıkarak istihbaratın ilgi çekici ve heyecanlı tarihini okuyucuların gözleri önüne seriyor.

Bu Kitap Neden Önemli

Eser, antik dönemlerden günümüze istihbarat tarihini ana hatlarıyla ve daha önce pek duyulmamış ilginç örneklerle ortaya koyuyor. Eski çağlardan başlayarak istihbarat faaliyetlerine değinen yazar, Amerikan İç Savaşı’ndan Napolyon Savaşlarına, oradan da 19. ve 20. yüzyılda istihbarat tarihinin geçirdiği evrimlere yoğunlaşmaktadır. Geçmişten günümüze istihbarat tarihini ilgi çekici örneklerle geniş bir perspektifle okuyucunun önüne koymaktadır.

Editörün Görüşü

Kitap, tarih boyunca en önemli ve ilgi çekici uğraşlardan biri olan istihbarat üzerine yoğunlaşmakta. İstihbaratın tarihsel süreçte geçirdiği evrimleri örnekleriyle birlikte okuyucuya anlatmaktadır. Gerek eserinin dilinin rahatlığı ve gerekse anlatılan örneklerin dikkat çekiciliği okuyucuda eseri bir solukta bitirme arzusu uyandıracaktır. Daha önce yazdığı Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi ve Kısa II. Dünya Savaşı Tarihi kitaplarıyla kendi okuyucu kitlesini oluşturmuş olan İlkin Başar Özal, bu kitabıyla da istihbaratın gölgelerde kalan tarihine ışık tutuyor.

Yazara Dair

İlkin Başar Özal, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Maçka İlkokulu ve Galatasaray Lisesi’ndeki ilk ve orta öğreniminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Boğaziçi Tarih’teki master derecesinden sonra halen aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. Robert Kolej, Bahçeşehir ve Maltepe Üniversitelerinde tarih dersleri verdi. TRT BELGESEL kanalında yayınlanmış olan Yakın Plan Cİhan Harbi belgeselinin editörlüğünü yapmıştır. Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi ve Kısa II. Dünya Savaşı Tarihi isimli kitapları Timaş Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

edebiyathaber.net (20 Kasım 2019)

Yorum yapın