Masthead header

İsmail Gezgin’le “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” dersleri başlıyor!

ed9Gümüşlük Akademisi Arnavutköy’de Doç.Dr. İsmail Gezgin’le Arkeoloji Dersleri “Gündelik Yaşamın Arkeoloji” ile devam ediyor.

Gündelik yaşamımızın temelinde uygarlık süreci yatar; bir sözün, bir eylemin en azından binlerce yıllık bir geçmişi olduğu söylenebilir. İçinde bulunduğu toplumda hem nesne hem de özne olan insan, diğerleri ile diyalektik ilişkide davranışlarını şekillendirmek zorunda kalmıştır. Toplumsal yaşamda asgari müşterekte birleşip “biz” olabilmek için birey, kendi doğasına içkin arzularının tatminini yalnızlığa mahkûm etmiştir. Kültürün ve dilin harmonik hareketleriyle devinen gündelik yaşamda insan, kendi biyolojik gerçeğini karanlığa hapsetmiştir. Hiç kimse yalnız değildir ve yalnızlık bir varoluş değildir. Varlığını diğerine borçlu özne uygarlaşma yolunda en fazla kendi bedeninden uzaklaştı. Ve birey türün yaşamını tekrar eder hale geldi. Kalabalıklar tarafından oluşturulan ortak anlamlar ve değerler; dil, imge, simge, gösterenler… yardımıyla yeniden yeniden üretilir oldu.

“Gündelik Yaşamın Arkeolojisi”nde arkeolojik, epigrafik, mitolojik ve sanatsal veriler ışığında doğumdan ölüme, hastalıktan tedaviye, kıyafetten bedene tarihsel bir yolculuk gerçekleştirilecektir. Kadın, çocuk, evlilik, oyun, eğitim gibi konular örnekleriyle ele alınacaktır.

Program:

22 Şubat 2014, Cumartesi.
12:00-16:30 Arkeolojik ve mitolojik veriler ışığında “Gündelik Yaşamın İnşası”.

23 Şubat 2014, Pazar
12:00-16:30 Gündelik yaşamda “Kadın ve Çocuk Olmak”

(2 gün, günde 4,5 saat, toplam 9 saat, 300 lira)

*Öğrencilere % 20,
*3 kişi ve daha üstü grup katılımlarında %20 indirim uygulanır.
*Kontenjan 12 kişiyle sınırlıdır.

*Adres: 
Beyazgül Cad. Kireçhane gediği sok.
Numara: 6 / Beşiktaş-Arnavutköy

*Kontenjan sınırından ötürü önceden kayıt yaptırılması  gerekiyor.

Kayıt ve iletişim için:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991

edebiyathaber.net (27 Ocak 2014)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r