İsmail Gezgin

Nisan 29, 2010

İsmail Gezgin

1988 yılında Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. 1995 yılından bu yana Ege Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turist Rehberliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İsmail Gezgin, Anadolu’nun birçok yerinde arkeolojik kazılara katılmasının yanı sıra İzmir ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında da bulunmuştur. Gezgin, PsikeartMemlekent, Artist ve Gastro dergilerinde sanat, arkeoloji, tarih ve yemeğin kültür tarihi konulu yazılar yazmakta ve Çeşme’de yaşamaktadır.

Yayımlanmış kitapları

Alacaat’tan Alaçatı’ya / Rüzgarlı Bir Köyün Hikayesi – Sel Yayınları, 2012,

Sanatın Mitolojisi – Sel Yayınları, 2011,

Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm – Alfa Yayınları, 2010,

Gılgamış: Kültürlenme Sürecinin Mitik Kahramanı – Alfa Yayınları, 2009,

Tarih Boyunca Çeşme – Şenocak Yayınları, 2009,

Masalların Şifresi – Sel Yayınları, 2007,

Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu, Detay Yayıncılık, 2007,

Aynadaki Herodotos – Güncel Yayıncılık, 2004,

Mitoloji: Mitos ve Logos – Güncel Yayıncılık, 2004,

Fallusun Arkeolojisi – Sel Yayınları, 2012,

Tüm Yazıları>>>

Yorum yapın