Masthead header

İnsan haz alırken neden birden bağımlı olur?

Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın Hazdan Bağımlılığa adlı kitabı Destek Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Prof. Dr. Tayfun Uzbay yeni kitabı Hazdan Bağımlılığa’da bağımlılık ve bağımlılığın insan beyni ile doğrudan ilişkisini anlatıyor. Kitapta öncelikle bağımlılık olgusu biyolojik bir yaklaşımla ele alınıyor ve bilimsel gerçekler ışığında tam olarak nasıl oluştuğu anlatılıyor. Ardından bağımlılık yapan maddelere dayalı bağımlılık tiplerinin açıklandığı kitapta ülkemizdeki temel sorunlar, madde bağımlılığı özelinde bağımlılık ile mücadele ve bağımlılığın sosyokültürel boyutları ayrı bir bölüm olarak yer alıyor. Son bölümde ise yeme, alışveriş, kumar ve seks bağımlılığı gibi diğer bağımlılık tipleri hakkında güncel bilgiler veriliyor. Bu alanda çalışma yapmak isteyenlerin kaynak olarak yararlanılabilecekleri bu kitap bağımlılık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için bir başvuru kitabı olma özelliği de taşıyor.

Arka kapaktan:

Bağlılık ile bağımlılık arasında ne fark var?

Teknoloji bağımlılık yapar mı?

Eğlence, haz ve bağımlılık arasındaki sınır nedir?

Seks bağımlılığı gerçekten var mı yoksa bir fantezi mi?

Kadın Viagra’sı gerçekten var mı? Ne işe yarar?

Alışveriş bağımlısı mısınız?

Yeme bağımlılığı ile obezite arasındaki ilişki nedir?

Çikolata, kariyer ve egzersiz de bağımlılık yapar mı?

Enerji içecekleri ve elektronik sigara, bağımlılığın neresinde?

Bonzai mi, esrar mı; sentetik mi, doğal mı? Hangisi daha zararlı?

Tombaladan rulete, iskambilden iddia oyunlarına; oyun bağımlılığı nerede başlar?

Beyinde bir bağımlılık merkezi var mı?

Bağımlılıktan terörist nöronlar mı sorumlu?

Bağımlılık genetik midir?

Nasıl bağımlı oluyoruz? Bağımlılık riskiniz nedir?

Bağımlılık bir hastalık mıdır? Tedavisi ne kadar mümkün?

Bağımlılıkla nasıl mücadele edilir?

Bağımlılık insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Bağımlılık yapan tüm eylem ve nesnelerin ortak özelliği haz verici olmalarıdır. İnsani hazların tümü evrenseldir ve haz veren her şey bağımlılık yapabilir. İnsanlar sadece çeşitli maddelere bağımlı olmazlar. Kumar, alışveriş, çeşitli gıdalar, seks, internet ve medya gibi insanların dikkatini çeken veya kullanmaktan hoşlandıkları birçok nesne ve yapmaktan hoşlandıkları eylem de bağımlılığa yol açabilir. Bu kitapta karmaşık ve bilimin farklı alanlarını ilgilendiren bir olgu olarak gelecekte de sorun olmaya devam edecek gibi görünen bağımlılık, tüm yönleriyle anlaşılır bir şekilde ele alınmaya çalışılmış ve her zaman gerek toplum gerekse medya için önemli bir ilgi odağı olan bağımlılık hakkında yanlış anlamalara neden olan bazı inanış ve yanlış değerlendirmelerin düzeltilmesi ve okuyucunun aydınlatılması amaçlanmıştır.

Yazar hakkında:

Prof. Dr. Tayfun Uzbay 1959 yılında Ünye-Ordu’da doğdu. 1982 yılında İstan­bul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATA) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda 1992 yılında doktora eğitimini tamamla­dı. 1995 yılında doçent oldu. 1997-1998 yıllarında TÜBİTAK ve Kuzey Teksas Üniversitesi bursları ile Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kuzey Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimle­ri Merkezi Farmakoloji Bölümü’nde ve 1999 yılında Cagliari Üniversitesi bursu ile İtalya’da, Cagliari Üniversitesi Eczacı­lık Fakültesi Toksikoloji Bölümü’nde araştırıcı öğretim üyesi olarak çalıştı. 2003 yılında profesör unvanı aldı. 2003-2011 yılları arasında GATA Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana­bilim Dalı Başkanı, 2011-2013 yılları arasında GATA Yüksek Bilim Konseyi Üyesi olarak çalıştı. 2013 yılında kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli oldu. Halen Üsküdar Üniversitesi’nde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölüm Başkanlığı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFAUM) Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

2003-2012 yılları arasında TÜBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurulu Üyeliği ve 2004-2012 yılları arasında Sağlık Ba­kanlığı Madde Bağımlılığı Tedavi Usulleri Bilim Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılından bu yana Türk Eczacıları Birliği, Eczacılık Akademisi Bilim Kurulu üyesidir. Eczacılık Akademisi’nin 2016 yılından itibaren başkanlık gö­revini yürütmektedir.

Çalışmalarını deneysel nöropsikofarmakoloji alanında sür­düren Prof. Dr. Uzbay’ın bu alana özgü 9 adet Türkçe ve 1 adet İngilizce kitabı, 3’ü uluslararası 27’si ulusal 30 kitap bölümü ve SCI’da yer alan dergilerde 108 bilimsel makalesi yayım­lanmıştır. Yayınlarına Science Citation Index kaynaklarında 2000’den fazla atıfta bulunulmuştur.

Roche Tıp Araştırma Ödülü (1994), Eczacılık Akademisi Bi­lim Ödülü (2005), Prof. Dr. Rasim Adasal Bilim Ödülü (2005), Popüler Bilim Ödülü (2007), Beyin Araştırmaları Derneği (BAD) Yayın Teşvik Ödülü (2008), Özgün Çözümler Proje Pa­zarı ve Yarışması (Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜBİTAK ve ELGİNKAN Vakfı desteği ile) birincilik ödülü (2009), Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Ödülü-TAF NETWORK (2015) ve Şizofreni Dernekleri Fede­rasyonu & Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı 2016 Yılı Mine Öz-Kâmil Genç Şizofreni Dostu ödülleri sahibidir.

Şizofreni hastalığının oluşumu, tanısı ve tedavisine yöne­lik ilaç adayı üç molekülün incelemeli patentini almıştır. Bu alandaki araştırmaları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Yeni Buluşlar Şerit Rozeti ve Karargâh Üstün Hizmet Ödülü ile tal­tif edilmiştir.

Prof. Dr. Uzbay ayrıca alkol ve madde bağımlılığına yöne­lik önemli bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmıştır. Toplumu madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla çeşitli okullarda ve sivil toplum örgütlerinin organi­ze ettiği toplantılarda doğrudan topluma yönelik 200’den fazla gönüllü konferans vermiş, yazılar yayımlamıştır.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay İngilizce bilmektedir, evli ve bir ço­cuk babasıdır.

Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitabı: Görünmeyen Beyin

edebiyathaber.net (7 Ağustos 2018)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r