“İhsan Oktay Anar Sözlüğü” çıktı

Ocak 12, 2024

“İhsan Oktay Anar Sözlüğü” çıktı

Fatih Bakırcı’nın editörlüğünü yaptığı “İhsan Oktay Anar Sözlüğü” Sanat Kritik Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

İhsan Oktay Anar’ın sözvarlığında en çok dikkat çeken dilsel göstergelerin başında yapıtlarındaki tarihsel zaman dilimini de yansıtan Osmanlı Türkçesine mahsus kelime ve kelime gruplarının kullanılması gelir. Özellikle Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar yazarın kullandığı dilin başat unsurları olarak görülmektedir. Anar Sözlüğü’nde zengin ve çok yönlü bir terim anlamlı kelimelerle karşılaşılmakta; gemicilik, denizcilik, tıp, farmakoloji, botanik, musiki gibi farklı bilim ve sanat alanlarına özgü kelimelerin yoğun bir şekilde kullanılması onun ayırt edici üslup özelliklerinin başında gelmektedir. Ayrıca bu terimler yazarın yapıtlarına göre değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla yapıtlarında farklı terminolojik dil malzemesinin görülmesi, Anar’ın yazma eyleminden önce büyük bir titizlikle hazırlık safhası yaptığına da işaret etmektedir. Yapıtlarında daha çok Yunanca, Latince, İtalyanca, Fransızca, İngilizce kökenli denizcilik ve gemicilik terimlerini kullanan yazar, bu kelimelerin Türkçe söyleyişlerini tercih etmiştir.

Kitaplarımızı aşağıdaki linklerden edinebilirsiniz.
dukkan.sanatkritik.com
https://www.amazon.com.tr

edebiyathaber.net (12 Ocak 2024)

Yorum yapın