Masthead header

Hala okumayanlar için: “Direnmenin Estetiği”

Peter Weiss’in “Direnmenin Estetiği” adlı romanının 3. baskısı, Çağlar Tanyeri ve Turgay Kurultay çevirisiyle İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Almanya’da politik tiyatronun bir altbaşlığı olarak alınabilecek “belgesel tiyatro”nun öncülerinden ve teorisyenlerinden biri olan Peter Weiss, Direnmenin Estetiği’nde, 1937-1944 yılları arasındaki anti-faşist direnişi ve bu direnişin içinde yer alan gerçek kişilerin öykülerini/yaşantılarını merkez alarak, isimsiz bir Ben Anlatıcı’nın (sınıf bilincine sahip aydın bir işçinin) bakış açısıyla, tarihi, Antik Yunan’dan bu yana sanat ve siyaset düzlemlerinde yeniden kuruyor.

Direnmenin Estetiği gerçekliğin verilerinden yararlandığı için belgesel ve tarihsel, yazarının yaşamına göndermeleri olduğu için otobiyografik, metne giren parçaları kendine özgü bir biçimde yorumladığı ve birleştirdiği için kurmaca, metinde belirsiz bir imkân olarak yansıyan bir kurtuluş fikri bıraktığı için ütopik, yandaşı olduğu dünya görüşü karşısında eleştirel olduğu için yeniden kurucu, kullandığı farklı anlatım biçimleriyle hem belgesel-gerçekçi hem gerçeküstücü, Batı kültürünün siyasi tarihi ve sanat tarihiyle metinler üzerinden tartıştığı için metinlerarası ve kültür birikimini yeniden yorumladığı için ufuk açıcı özellikler taşıyan çok katmanlı bir derya metin.

Kitaptan bir bölüm okumak için>>>

Peter Weiss

8 Kasım 1916’da sonradan Hıristiyanlığı kabul eden Macar kökenli Yahudi bir tekstil fabrikatörünün ve İsviçre kökenli bir oyuncunun oğlu olarak Nowawes’te dünyaya geldi. 1935’te ailesiyle birlikte İngiltere’ye iltica etti. Burada ilk tablolarını yapmaya başladı. 1936’da Prag’a giden ve burada 1938’e kadar sanat eğitimi alan Weiss, “Gartenkonzert” (Bahçe Konseri) adlı tablosuyla Akademi Ödülü’ne layık görüldü. Ailesi Ekim 1938’de İsveç’e kaçmak zorunda kaldı. Weiss önce İsviçre’ye, sonra da İsveç’e gitti. Stockholm’e yerleşerek ölümüne kadar burada yaşadı. Bu dönemde hayatını desinatörlük ve resim öğretmenliği yaparak kazandı. 1946’da İsveç vatandaşlığına geçti. 1949’da Rotundan/Der Turm (Kule) adlı oyununu yazdı. 1952’de yazdığı Der Schatten des Körpers des Kutschers (Arabacının Gövdesinin Gölgesi) adlı romanı 1960’ta yayımlandı. 1952-1955 yılları arasında deneysel filmler çekti. 1961’de otobiyografik romanı Abschied von den Eltern (Anne Babaya Veda) yayımlandı. 1963’te Fluchtpunkt (Kaçış Noktası) adlı romanıyla İsviçre’de Charles-Veillon Edebiyat Ödülü’nü kazandı. 1964’te ilk kez Batı Berlin’de Schiller Tiyatrosu’nda sahnelenen Marat/Sade adlı oyunuyla büyük bir başarı kazandı. 1967’de İngiliz yönetmen Peter Brook tarafından sinemaya aktarılan bu oyun Türkiye’de de birçok kez sahnelendi. 1972’de Ülkü Tamer tarafından dilimize kazandırılan Die Ermittlung (Soruşturmaadlı belgesel oyunu 1965’te Almanya’nın pek çok kentinde aynı anda sahnelendi. 1965’te Lessing, 1966’da Heinrich Mann Ödülü’ne layık görüldü. 1967’de sahnelenen Gesang vom lusitanischen Popanz adlı oyunu 1973’te Can Yücel tarafından Saloz’un Mavalı olarak Türkçeye çevrildi. Bu oyunları, 1968’de Viet Nam Diskurs (Vietnam Tartışması), 1971’de Trotzki im Exil (Troçki Sürgünde) ve Hölderlin adlı oyunları izledi. Die Ästhetik des Widerstands (Direnmenin Estetiği) yazarın son yapıtıdır. Bir üçleme olan bu romanın birinci cildi 1975’te, ikinci cildi 1978’de ve üçüncü cildi 1981’de yayımlandı. 10 Mayıs 1982’de altmış beş yaşında Stockholm’de hayata gözlerini yuman Peter Weiss, ölümünden sonra Georg Büchner Ödülü’ne layık görüldü.

edebiyathaber.net (6 Eylül 2018)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r