Güventürk Görgülü’nün yeni kitabı ‘Alacakaranlıkta Gazetecilik’ okuyucu ile buluştu

Nisan 8, 2024

Güventürk Görgülü’nün yeni kitabı ‘Alacakaranlıkta Gazetecilik’ okuyucu ile buluştu

Akademisyen ve gazeteci Güventürk Görgülü’nün 1980’lerin ikinci yarısından itibaren Türkiye’yi etkisi altına alan neoliberal dalganın medya düzeni üzerindeki etkilerini incelediği “Alacakaranlıkta Gazetecilik: Türkiye’de Neoliberal Medya Düzeninin Kuruluşu” adlı kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Görgülü, neoliberalizmin “Bırakınız yapsınlar” ilkesinden “Neyin nasıl yapılacağına biz karar veririz” şiarına geçişinin medya düzenini nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor.

Tanıtım metninden:

Akademisyen ve gazeteci Güventürk Görgülü’nün Türkiye’de neoliberalizmin medya üzerindeki etkilerini ele aldığı Alacakaranlıkta Gazetecilik: Türkiye’de Neoliberal Medya Düzeninin Kuruluşu adlı kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Güventürk Görgülü, kitabında 1980’lerin ikinci yarısında başlayan neoliberal dalga ve dışa açık büyüme politikası ile 1990’larda yaşanan ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlıkların Türkiye’nin medya düzenini nasıl dönüştürdüğünü inceliyor. Böylece 2000’lerde medya düzeninde yaşanan alt üst oluşun asıl kaynaklarını ortaya koyuyor.

Kitabın ilk bölümünde, liberalizmin “Bırakınız yapsınlar” ilkesinden neoliberalizmin “Neyin nasıl yapılacağına biz karar veririz” şiarına geçişin nasıl ve hangi şartlarda gerçekleştiği tartışılıyor. İkinci bölümde dünyada ve Türkiye’de medya endüstrisinin neoliberal norm ekseninde nasıl yeniden yapılandırıldığının tarihsel arka planı sunuluyor. Üçüncü ve son bölümde ise neoliberal medya düzeninin inşası sırasında gazetecilerin yaşadıkları, haberin, gazeteciliğin ve çalışma koşullarının nasıl değiştiği gazetecilerin gözünden aktarılıyor. Teorik arka planın ardından gazetecilerle yapılan görüşmeler, medyanın değişim yıllarının akıcı bir anlatımla okuyucunun gözünde canlanmasını sağlıyor.

Güventürk Görgülü’nün titiz bir çalışmayla kaleme aldığı kitap, medya tarihinin bir dönemine ışık tutarken bağımsız habercilik üzerine bugünlerde zihinleri meşgul eden meselelerin kökenlerini anlamak için de başvurulacak bir kaynak.

Yazar hakkında:

Güventürk Görgülü, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü 1986’da bitirdi. Yüksek lisans derecesini, 1990’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında Basında Ekonomik Bağımlılık ve Tekelleşme: 1970’lerden 1990’lara başlıklı teziyle aldı. 2021’de Neoliberal Politikaların Türkiye’de Yazılı Basını Dönüştürmesi: Neoliberal Habercilik Düzeni başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora çalışmasını tamamladı. Çalışma yaşamına 1987’de Yeni Gündem dergisinde (İletişim Yayınları) ekonomi muhabiri olarak başladı. Daha sonra Ekonomik Panorama (Gelişim Yayınları), Tempo (Hürriyet Grubu), Yeni Yüzyıl (Sabah Grubu), Kanal E (daha sonra CNBC-e), Gazete Pazar, (Hürriyet Grubu), Atlas (Hürriyet Grubu) gibi çeşitli dergi, gazete ve televizyonlarda, ağırlıklı olarak ekonomi alanında muhabir, editör, yazıişleri müdürü olarak çalıştı. Bir süre DİSK Araştırma Enstitüsü’nde (DİSK-AR) endüstri ilişkileri konusunda uzman olarak görev yaptı. DİSK-AR Bülteni’nin yanı sıra Yoksulluk Sınırı gibi periyodik araştırma yayınlarının oluşumuna katkıda bulundu. Dünya gazetesinde 2006’dan 2018 sonuna kadar köşe yazıları yazdı. Gazetecilik yaptığı dönemde bağımsız yayınlar ve medyadaki örgütlenme girişimleri içinde yer aldı. Ocak 1994’te haftalık Express dergisini yayımlayan gazeteci grubunun bir parçasıydı. Yine 1990’larda Gazeteciler Meclisi Girişimi ve sonrasında Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) İstanbul Şubesi kuruluş sürecinde yer aldı. 2000’lerin ortasında ÇGD İstanbul Şubesi yönetim kurulunda çalıştı. Görgülü, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü’nde 2007’den beri gazetecilik ve haber yazımı konularında atölye dersleri veriyor. Fakülte bünyesinde öğrenciler tarafından yayımlanan habervesaire.com ve pazarlama30.com sitelerinin yayın yönetmenliğini yapıyor. Basında Ekonomik Bağımlılık ve Tekelleşme (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1991), 1990’larda Türkiye İşçi Sınıfı: Sosyal ve Ekonomik Göstergeler – Abdullah Baştürk’e Armağan (Mustafa Sönmez’le beraber, DİSK, 1992), Pazarlama 3.0: Yeni Çağın Pazarlama Yaklaşımı (Nesteren Şencan Görgülü’yle beraber, Pazarlama 3.0 Yayınları, 2010) kitaplarının yazarıdır.

Yorum yapın