“Gözetleme” ve iktidarın doğası çalışmalarına bir katkı

Eylül 15, 2022

“Gözetleme” ve iktidarın doğası çalışmalarına bir katkı

Kemalettin Özden’in “Otorite ve Öteki” adlı kitabı Yeni İnsan Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Yüzyıllardır, insanlar ve mikroplar arasında amansız bir mücadele yaşanmaktadır. Salgın hastalıklarla karşı karşıya kalan toplumlar, yaşamlarını derinden etkileyen bu krizlerle başa çıkmak zorunda kalmıştır. Her ne kadar bulaşıcı hastalıklar bireyin bedeninde gerçekleşiyor olsa da, salgına dönüştükten sonra çok katmanlı toplumsal boyutuyla dikkat çekerler. Toplumlar üzerinde yıkıcı etkilere yol açmış bu doğal felaketler (veba, kolera, grip, COVID-19 vb.), ister istemez insanların davranışlarında ve sosyal yapıda derin izler bırakmış, siyasal yapıların değişmesine neden olacak süreçlerin başlamasına aracılık etmişlerdir. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan salgınlar; iktidarla bireyi, yönetenle yönetileni “otorite” bağlamında işleyerek, birey ve toplum arasındaki geleneksel ilişkiyi yeniden yazmıştır.

Artan risk, artan ve genişleyen bir gözetimi makul kılar ve bu durum toplumca da onaylanır. Gözetim ve disiplin yoluyla iktidarlar, halkın rızasını da alarak biyopolitik uygulamaları genişleterek otoritelerini sağlamlaştırırlar. Tüm gezegeni kontrol etme çabasındaki neoliberal kapitalist iktidar, biyopolitik uygulamalara ek olarak disiplini mikro düzeylere kadar yayarak “viropolitik”, “zoopolitik” bir kuşatmaya dönüştürmek yoluyla gücünü pekiştirmektedir. Gözetim eylemi, taktiklerini, yöntemini değiştirir ama varlığını sürdürmeye devam eder. Otorite günümüz dünyasında, akışkan bir kamuflaj yardımıyla daha az görünür olmuştur; bunun neticesinde kitleler sistemin parçası olarak ona hizmet ettiğini, bir anlamda sisteme enerji sağlayan ve onu çeviren çarklardan biri olduğunu kavrayamaz.

Kitapta; modern sosyal düşüncelerle dile getirilen iktidar anlayışını, tasarlanmış bir yapı olan Panoptikon metaforuyla temellendirerek, öteki ve ötekileştirme kavramlarının açılımı, sürekli toplumu gözetleyen iktidarla bireyin girift ilişkisi, “görülüyorum (izleniyorum, fark ediliyorum, kaydediliyorum) öyleyse varım” düşüncesinin günümüz insanının temel prensibi olduğu, salgın filmlerinin ve kitaplarının ortak temaları yanında ayrı düştükleri konuları, “Antroposen Çağı” olarak adlandırılan insan dönemi üzerinden ilişkilendirilip tartışmak esas alınmıştır.

Tadımlık>>>

Yazar hakkında

Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da; Tıp eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde, uzmanlık eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tamamladı. 2018 yılında, Enfeksiyon Hastalıkları alanında profesör unvanı aldı. Hâlen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Mesleki çalışmaları ve yayınları haricinde farklı alanlarda da yazılar yazmaktadır. Yaşamı, çok katmanlı olguların bir bileşimi olarak görmekte ve gözlemin, sorgulayıcı düşüncenin önemine inanmaktadır. Sinema, felsefe, edebiyat, mitoloji konularında yayımlanmış makaleleri ve Tıp, Tarih, Mitoloji adıyla basılmış bir kitabı bulunmaktadır.

edebiyathaber.net (15 Eylül 2022)

Yorum yapın