Gerçekçiliğe giden yolları aydınlatan en önemli eserlerden biri

Haziran 2, 2024

Gerçekçiliğe giden yolları aydınlatan en önemli eserlerden biri

İki felsefe ustası; Manuel DeLanda ve Graham Harman’ın gerçekçiliğin dikkat çekici yükselişini inceledikleri kitabı Gerçekçiliğin Yükselişi, Hakan Atay & Hakan Yücefer çevirisi ve Tellekt etiketiyle raflarda yerini alıyor.

Tanıtım metninden

“Yeni maddecilik”in öncü figürlerinden Manuel DeLanda ve “Spekülatif Gerçekçilik” akımının öncülerinden Graham Harman, gerçeğin ve gerçekçiliğin birçok farklı anlamını birlikte inceliyor.

Gerçekçiliğin Yükselişi’nde, gerçeklik ilkesinin ne olduğunu sorgulayan DeLanda ve Harman, bir yandan kendi felsefelerindeki benzerlik ve farklılıkları keşfederken, bir yandan da başka filozofların çalışmalarını göz önünde bulundurarak çağdaş felsefedeki çatışan eğilimleri değerlendiriyor.

Gerçekçilik ile maddecilik arasındaki ilişkiyi tartışmaya açan kitap, DeLanda’nın çekerler ve tekillikler tartışmasıyla Harman’ın nesne yönelimli ontolojisi üzerine canlı bir düşünsel alışverişi içeriyor. Bilimsel bilginin gerçekliği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı “bilinebilirlik” kavramıyla birlikte ele ele alınırken, ayrıca yazarların daha genel olarak uzay, zaman ve bilime dair düşüncelerine de yer veriliyor.

Kıta felsefesinde gerçekçiliğe giden farklı yolları aydınlatan en önemli eserlerden biri olan kitap, felsefe ve eleştirel teoriye dair güncel tartışmalarla ilgilenen herkes için rehber niteliğinde.

MANUEL DELANDA, 1952’de Mexico City’de doğdu. 1975’ten beri New York’ta yaşayan DeLanda Princeton ve Pennsylvania üniversitelerinde ders vermesinin yanı sıra European Graduate School’da Gilles Deleuze Çağdaş Felsefe ve Bilim kürsüsünün sahibidir. “Yeni maddecilik”in öncü figürlerinden biri olan DeLanda bir yandan Gilles Deleuze ve Félix Guattari üzerine çalışmalar yapmış, diğer yandan pek çok disiplini kesiştiren özgün bir maddeci düşünce geliştirmiştir. Çizgisel Olmayan Tarih, Bin Yılın Öyküsü (2006) ve Yeni Bir Toplum Felsefesi, Öbekleşme Teorisi ve Toplumsal Karmaşıklık (2018) kitapları Türkçeye çevrilmiştir.

GRAHAM HARMAN, 1968’de Iowa City’de doğdu. St. John’s College’dan lisans, Penn State Üniversitesi’nden yüksek lisans, DePaul Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2000-2016 arasında Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2016’dan bu yana Los Angeles’taki SCI-Arc’ta felsefe profesörü olarak görev yapan Harman, “Nesne Yönelimli Ontoloji” kavramını geliştirmiştir ve “Spekülatif Gerçekçilik” akımının öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yayımlanmış 20 kitabı bulunan Harman, ArtReview dergisi tarafından 2015’in en etkili 100 kişisi, 2018’in de en etkili 50 felsefecisinden biri seçilmiştir. Filozofun Nesne Yönelimli Ontoloji: Her Şeyin Yeni Bir Teorisi kitabının Türkçe çevirisi 2020 yılında Tellekt Yayınları’ndan çıktı.

HAKAN ATAY, 1977’de Gaziantep’te doğdu. Antalya Lisesi’nde okudu. ODTÜ’de felsefe lisansı, Bilkent Üniversitesi’nde Türk edebiyatı yüksek lisansı yaptı. Doktora derecesini SUNY-Binghamton Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden aldı. 2017’den bu yana Mersin Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde öğretim üyesi. Çağdaş felsefe, estetik ve edebiyat teorisi çalışıyor. Nesne Yönelimli Ontoloji (NYO) ile edebiyat eleştirisi arasındaki ilişkiyi ele alıp tanıttığı “Nesneler ve Şeyleri: Tuhaf Gerçekçi Edebiyat Eleştirisi” makalesi Pasajlar dergisinde yayımlandı. İngilizce, Fransızca ve Portekizceden Türkçeye çeviriler yaptı.

HAKAN YÜCEFER, 1980’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Üniversitesi felsefe bölümünü bitirdi. Doktora tezini Paris I Üniversitesi’nde Aristoteles’in ruh anlayışı üzerine yazdı. Gilles Deleuze’ün Bergsonculuk (2006), Kıvrım, Leibniz ve Barok (2006), Issız Ada ve Diğer Metinler (Ferhat Taylan’la, 2009) ve Anlamın Mantığı (2015) kitaplarını çevirdi. Cogito dergisinin “Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak” başlıklı Deleuze özel sayısının editörlüğünü yaptı (sayı 82, Kış 2016). MSGSÜ Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Yorum yapın