Fuat Köprülü Sempozyumu 4 Aralık’ta

Kasım 20, 2020

Fuat Köprülü Sempozyumu 4 Aralık’ta

Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından organize edilen “Usulden Yönteme: M. Fuad Köprülü’nün Edebiyat Tarihçiliği” isimli sempozyum 4 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

M. Fuad Köprülü’yü doğumunun 130. yılında anmayı arzulayan sempozyum dünyanın saygın üniversitelerinden Türk Dili ve Edebiyatı alanında çalışan önemli akademisyen ve araştırmacıları ağırlayacak. Washington Üniversitesi’nden Selim Sırrı Kuru’nun “Edebiyatı Dizgeye Getirmek: Köprülü’nün İlk Darbesi Olarak “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” başlıklı açılış konuşmasıyla 10.00’da başlayacak etkinlikte üç farklı panelde onbir konuşmacı yer alacak. Köprülü’nün 1913 tarihli “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” makalesini mercek altına alacak sempozyum Köprülü’nün Türk edebiyat tarihçiliğine ilişkin önerdiği yeni “usul”ü yirminci asır bilimselci “yöntem” tasarımıyla ilişkisi eşliğinde bir kritiğe tabi tutmayı amaçlıyor. Bununla beraber program edebiyat tarihçiliği ve Türk edebiyat tarihi yazımının genel sorunlarına dair konuşmalar da barındırıyor.

Ücretsiz ve herkese açık olan program online toplantı platformu Zoom üzerinden gerçekleşecek. Sempozyumun programı şöyle:

Açılış Konuşması, 10.00-10:20

• Selim Sırrı Kuru: Edebiyatı Dizgeye Getirmek: Köprülü’nün İlk Darbesi Olarak “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul”

10:20-10:30 Ara

1. Panel, 10:30-12:00

Oturum Başkanı: Selim Sırrı Kuru

• Şaban Sağlık: Köprülü’nün Usul Makalesi Bağlamında “Belirlenmiş Anlam Kodlarını Tartışmaya Açmak” 

• Halim Kara: Osmanlıdan Cumhuriyete: Türkiye’de Modern Edebiyat Tarihçiliğinin Oluşumu 

• Günil Özlem Ayaydın Cebe: Edebiyat Tarihinde Usul mü, Ulus mu?

12:00-13:00 Öğle Arası

2. Panel, 13:00-14:30 

Oturum Başkanı: Şaban Sağlık

• Fatih Altuğ: “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” Makalesinde Tekâmül

• Alphan Akgül: Durağandan, Devinime: Kurucu Edebiyat Tarihsel İnşaya Niçin İhtiyaç Duyar?

• Atiye Gülfer Gündoğdu: Köprülü ve Jauss’ta Edebiyat Tarihi Yazımı ve Alımlama Sorunu

• Mustafa Uğur Karadeniz: M. Fuad Köprülü’nün Klasik Edebiyat Estetiğine Dair Eleştirilerine Bir Cevap

14:30-15:00 Ara

3. Panel, 15:00-16:30

Oturum Başkanı: Günil Özlem Ayaydın Cebe

• Emrah Pelvanoğlu: Ahmet Hamdi Tanpınar ve XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Tarihsel İmgelem

• Mustafa Altuğ Yayla: Bir Köprülü Mirası?: Diyâr-ı Rûm‘un İslami Edebi Kültüründeki “Yabancı” Tesirler Sorunu

• Kaan Kurt: Köprülü’nün Edebiyat Tarihi Yazımında Metinlerarasılığın Yeri

• Servet Gündoğdu: Köprülü’nün Edebi Topos’unda Müphemiyet Olgusu: Tarih ve Yorum

Katılım bilgisi için tıklayınız: https://tde.samsun.edu.tr/usulden-yonteme/

edebiyathaber.net (20 Kasım 2020)

Yorum yapın