Feridun Andaç ile Kısa Öykü Dersleri

Eylül 20, 2021

Feridun Andaç ile Kısa Öykü Dersleri

Feridun Andaç ile Kısa Öykü Dersleri Başlıyor. Dersler 5 Ekim – 21 Aralık Salı Akşamları 20:00 – 22:00 saatleri arasında Butik Global Online’da gerçekleşecek.

Tanıtım metninden:

Yaşarken biriktiriyoruz. Gün geliyor biriktirdiklerimizi ete kemiğe, sese, kokuya, sayfalara dökmek istiyoruz. Bazen çekiniyoruz yazmaya. Bir destek, bir yol gösteren arıyoruz. Paylaşacağımız, paylaşarak gelişeceğimiz bir mekanımız, kılavuzumuz  olsun istiyoruz. Öykü derslerinde yapacağımız tam da bu. Birbirimize Feridun Andaç önderliğinde kılavuz olabilmek. Kısa Öykü Dersleri’nden amaçladığımız, öykü yazan, öyküyü düşünen, okuyanların türsel olarak öyküyü tanımalarını, anlamalarını sağlayarak kendi öykülerini oluşturmalarına olanak tanımak.  Her ders içinde yazdığımız öyküler üzerinde durarak  yazma yolu, yöntemi ekseninde bilgiler paylaşacağız.

Ayrıca her hafta bir deneysel yazı konumuz, temamız  olacak. Temalar eşliğinde yazacaklarımızı bir sonraki hafta paylaşacağız. Her yazar bir başka yazardan beslenir elbet. Bir başka yazar bize yol gösterir, esin kaynağımız olur. Bu doğrultuda okuma listelerimiz olacak ve pek çok hikaye çözümlemesi gerçekleştireceğiz.

1. DÖNEM

Kısa Öykü Dersleri’nden amaçlanan, öykü yazan/öyküyü düşünen/okuyanların türsel olarak öykü üzerine bilgilenmelerini sağlamak; yapılacak her ders içinde yazdıkları öyküler üzerinde durularak yazma yolu/yöntemi ekseninde bilgiler verilecektir.

Ayrıca her hafta bir deneysel yazı konusu/teması verilecek, bir sonraki hafta yazılan metinler üzerine de konuşulacaktır.

Okuma önerileri verilerek, hafta için okunması gerekenler belirtilecektir.

12 hafta (3 ay) sürecektir.

I./ Hafta: Kaynağa Doğru

       *Kısa öykünün tanımı, kavramsal ve kuramsal çerçevenin    

        belirlenmesi.

       *Tarihçe: Öykünün kaynakları.

       *Dünya Edebiyatında kısa öykü.

       *Türk edebiyatında kısa öykü.

       *Dönemsel değerlendirme.

       *Kuşaklara bakış.

Giderek Yazma İsteği: Bin Bir Gece Masalları

II./ Hafta: Türsel Çerçeve

       *Kısa öykünün özellikleri, türsel yaklaşım.

       *Yöntem/kurgu/teknik.

       *Öyküde konu/izlek-tema/zaman-mekân,

        kişi/olay/durum/atmosfer vb.

       *Öyküde yönelimler/eğilimler.

       *Öyküde düzenleyim (kompozisyon).

       *Öyküde geleneksel anlatım biçimi..

Yazardan Başlamak: Çehov, “Bukalemun” öyküsünü çözümleme.

III./ Hafta: Temel Öğe Derken

       *Öykünün kuruluşunun temel öğesi

       *Öykü çözümleme/karşılaştırma tekniği.

       *Çehov-Maupassant öyküsü; Sait Faik-Sabahattin Ali öyküsü. (Her yazardan birer öykü çözümlemesi yapılacak)

Yazara Gitmek: Samuel Beckett, Thomas Bernhard, Borges

IV./ Hafta: Öykü Okuma Biçimi/Yöntemi

      *Öykü okuma biçimleri

       *Öykü eleştirisi.

       *Öykü incelemesi.

Keşfetmenin Kapıları: Cortazar öyküsü ve fotoğraf gerçekliği

V.Hafta: Gelenek/Süreklilik

        *Geleneksel öykünün özellikleri.

        *F. Celalettin-Haldun Taner öyküsü.

        *Halk hikâyesinin kaynaklarına dönüş:

         Aziz Nesin, Tarık Dursun K., Tomris Uyar, Murathan Mungan

Görme Yolculuğunun Keşfi: Luigi Pirandello/Tavianni Kardeşler;   

     Kaos filmi.

Decameron Hikayeleri/Az Gittik Uz Gittik

VI./ Hafta: Gerçeklik Boyutu

        *Toplumsal değişimin yansıları ve öykü.

        *Sabahattin Ali’den Orhan Kemal’e.

         *Öyküde insan gerçekliği.

          Oktay Akbal-Tahsin Yücel-Yaşar Kemal öykücülüğü.

Hayatımız Hikâye mi Gerçekten?: 3. Sayfa haberleri

VII./ Hafta: Kurgusal Yenilik

        *Yenilikçi yönelimler.

        *Sait Faik-Nezihe Meriç öyküsü.

        *Modernleşmenin öncüleri:

         Bilge Karasu-Vüs’at O. Bener

Kahramanın Yolculuğu: Gılgamış Destanı

VIII./ Hafta: Dili Yeniden Kurmak

        *1950 Kuşağı’na bakarken.

        *Dönem öykücülerinin öykü anlayışları ve getirdikleri.

        *Öykücülüğümüzün hazırlayıcı/öncü kimlikleri.

        *Ferit Edgü/Demir Özlü, Orhan Duru/Adnan Özyalçıner öykücülüğü…

Hikâye Hayatın İçinde/Yaşantı Zenginliği: John Ceever  öyküsü.

IX./ Hafta: Karşılaştırmalı Çözümleme

        *1960’lı yıllarda öykücülüğümüz.

        *Füruzan-Bekir Yıldız öykücülüğünün yansıları.

        *Değişimin yansıları, siyasallaşma.

         (Yazarlardan karşılaştırmalı öykü çözümlemesi)

Başkalarının Hikâyesi: Flannery O’Connor  öyküsü:

          İyi İnsan Bulmak Zor”

X./ Hafta: İzlek Oluşturma

       *Öyküde izlekler, konular, eğilimler.

        *Kadın kimliği, kadının konumlandırılışı: Anlatıcı ve anlatılan olarak.

        *Sevgi Soysal,Pınar Kür, Tezer Özlü, İnci Aral öyküsüne bakış.

a. Anlatıda Özyaratım: Juan Rulfo, “Söyle Beni Öldürmesinler”

b. Yaratıcı İzlek/Konu: Çehov, “Küçük Köpekli Kadın”, Vüs’at O. Bener, “Kurban”; Oktay Akbal, “Haziran Gölgesi”

XI./ Hafta: İnsan-Toplum Gerçeğine Bakış

       *İnsan-toplum gerçekliğinin yansıları: Selim İleri,

        Hulki Aktunç, Mustafa Kutlu  öyküsüne bakış.

        *Leyla Erbil, Ferit Edgü, Osman Şahin öyküsünün anlamı ve katmanları.

        *Çözümleme.

Öyküde Yol Alırken/Anlatıda Tınıyı Yakalamak: Sherwood Anderson öyküsü

XII./ Hafta:

        *Ahmet Hamdi Tanpınar öykücüğünün değerlendirilip, “Yaz          

        Yağmuru” adlı öyküsünün çözümlenmesi.

        *Yeni dönem öykücülerine bakış, öne çıkan adları değerlendirip örnekleme.

Öykü Yazarken: Murathan Mungan, Eldivenler Hikâyeler

*Her konuya haftada 2 saat ayrılacaktır.

*Toplam 3 aylık (24 saat) bir programdır.

edebiyathaber.net (20 Eylül 2021)

Yorum yapın