Felsefe Okulu 19 Şubat – 18 Mart tarihleri arasında

Şubat 17, 2016

Felsefe Okulu 19 Şubat – 18 Mart tarihleri arasında

felsefe_afi__Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in koordinatörlüğünde düzenlenen Felsefe Okulu’nun üçüncüsü, 19 Şubat – 18 Mart 2016 tarihlerinde düzenlenecek. Felsefe Okulu III seminerlerinin konusu Felsefe ve Mutluluk.

Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen tarafından, Cuma günleri saat 18:30-20:30 arasında, İstanbul-Nişantaşı’nda, Feyziye Mektepleri Vakfı Sacit Öncel Salonu’ndaki program üniversite içinden ve dışından herkese açık.

Bu seminerlerde, felsefede mutluluk kavramı üzerine geliştirilen kuramlar ele alınırken, mutluluk kavramı konusunda belli başlı filozofların belli başlı dönemlerde ortaya koyduğu özgün kuramlar anlatılıp irdelenecek.

Mutluluk, Felsefe’nin alt dallarından birisi olan Etik’in (Ahlak Felsefesi) konularından biri. Bu çerçevede, seminer serisi süresince Antik Yunan’da Platon, Aristoteles ve Epikuros; Orta Çağ’da Augustinus ve Aquinas; 17. Yüzyılda Locke ve Spinoza; 18. Yüzyılda Hume ve Kant; 19. Yüzyılda Schopenhauer, Nietzsche ve Mill’in mutluluk kavramı konusunda ortaya koydukları düşünceler ve kuramlar aktarılacak, irdelenecek ve tartışmaya açılacak.

“Yaşamın amacı mutluluk mudur? Mutluluk nedir? Ruh ve beden bir bütün müdür, yoksa kopuk mudur? İyi olan şey bizi mutlu kılan şey midir? Mutluluk sürdürülebilir bir ruh hali midir? Mutsuzluğun ve acının yaşamdaki yeri nedir? Dünyevi mutluluk ve öte-dünyacı mutluluk arasındaki fark nedir? Bireysel mutluluk ve toplumsal mutluluk arasındaki fark ve ilişki nedir? Mutlulukçu filozoflar ve mutlulukçuluğu eleştiren filozoflar kimlerdir?” gibi sorular ve bu sorulara filozoflar tarafından verilen yanıtlar, Felsefe Okulu III’ün temel içeriğini oluşturacak.

Program:

19 Şubat 2016: Antik Yunan’da Mutluluk: Platon, Aristoteles, Epikuros.

26 Şubat 2016: Orta Çağ’da Mutluluk: Augustinus, Aquinas.

4 Mart 2016: 17. Yüzyılda Mutluluk: Locke, Spinoza.

11 Mart 2016: 18. Yüzyılda Mutluluk: Hume, Kant.

18 Mart 2016: 19. Yüzyılda Mutluluk: Schopenhauer, Nietzsche, Mill.

Kayıt ve bilgi için:

E-posta: [email protected] Web: www.isikun.edu.tr/sem

Prof. Dr. Örsan K. Öymen kimdir?

Prof. Dr. Örsan K. Öymen 1965 doğumludur. Lisans (1987) ve Doktora (1999) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans (1990) derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü’nden almıştır. Say Yayınları’ndan çıkan “Hume” adlı bir kitabı ve alanında birçok ulusal ve uluslararası akademik makalesi bulunmaktadır. Felsefe’deki uzmanlık alanları Epistemoloji, Etik ve Siyaset Felsefesi’dir. 2000 yılından beri üniversitede Felsefe alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen, Feyziye Mektepleri Vakfı’na bağlı Işık Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı’dır. Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos’ta Felsefe” adlı oluşumun kurucusu ve direktörüdür.

edebiyathaber.net (17 Şubat 2016)

Yorum yapın