TESAK mayıs söyleşi programı belli oldu

Nisan 29, 2024

TESAK mayıs söyleşi programı belli oldu

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK) mayıs ayı söyleşi programı açıklandı:

2000’LERDE ŞİİRDE NELER OLUYOR?

2000’ler Şiiri Konuşmaları

02 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Necmiye Alpay, Süreyyya Evren

Moderatör: Cenk Gündoğdu

TESAK’ta Cenk Gündoğdu’nun moderatörlüğünde 2000’ler Şiiri Konuşmaları devam ediyor. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde farklı anlayışlardan genç ve yetenekli şairleri, şiir anlayışlarını, dünyaya bakışlarını tanımak, anlamak, siyasal, sosyal ve sanatsal etkiler açısından tartışmak; şiirimizin dönüşümünü değerlendirmek için bir aradayız. Mayıs ayındaki etkinlikte Necmiye Alpay’la ve Süreyyya Evren’le 2000’ler şiirini değerlendireceğiz.

Ücretsiz

******

70. DOĞUM YILINDA ŞAVKAR ALTINEL VE YARATI DÜNYASI

Cumartesi Söyleşisi

04 Mayıs 15.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Cevat Çapan, Hakan Savlı

Moderatör: Turgay Fişekçi

Bu toplantıda Cevat Çapan, Hakan Savlı ve Turgay Fişekçi ile 80 Kuşağı şiirimizin doruk isimlerinden Şavkar Altınel’i konuşacak, şairin yaratıcılığını türlü yönleriyle değerlendireceğiz. Şiirlerinin yanı sıra gezi, deneme ve eleştiri yazılarıyla da edebiyatımızı derinden etkileyen Altınel’e dair konuşmalar, şairin İngiltere’deki hayatına ilişkin bir belgesel gösterimiyle son bulacak.

Ücretsiz

*******

ELEŞTİREL HUKUK TEORİLERİNDE SUÇ VE CEZA

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

08 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Cemil Ozansü, Ezgi Duman

Moderatör: Kurtul Gülenç

Çağdaş Felsefe Söyleşileri’nin moderatörlüğünü MSGSÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Kurtul Gülenç üstleniyor. Kurtul Gülenç’in Mayıs ayındaki konukları İÜHF Hukuk Tarihi ABD öğretim üyesi Dr. Cemil Ozansü ile Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Araştırmacısı Ezgi Duman. Konuklarımız bu söyleşide, siyasi olanın, suç ve ceza kavramlarıyla ilişkisini eleştirel bir bakışla inceleyecek ve bu bağlamda özne özerkliğine dayanan modern ceza hukukunun güncel krizini irdeleyecekler.

Ücretsiz

*******

PSİKANALİTİK BAĞLAMDA YORUM VE HAKİKAT

BİR SEMPTOM OLARAK AŞK

Psikanaliz Seminerleri

15 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Sedef Atik, İskender Çolak

İstanbul Freudcu Psikanaliz Derneği (FPD) üyeleriyle düzenlediğimiz Psikanaliz Seminerleri’nde TESAK’ta psikanaliz üzerine konuşuyor, psikanalitik teorinin kliniğe ve kültüre yaptığı katkıları anlamaya çalışıyoruz. Bu seminerde Sedef Atik’le psikanalizde dil aracılığıyla vuku bulan kendi içinde anlam, anlamın yorumu ve hakikat üzerine düşüneceğiz. Nesnel gerçekliğin imkânı, yorumun öznelliği ve çift anlamlılığını konuşacağız. Ardından İskender Çolak’la Lacan’ın 20. Seminer’deki “Tüm aşklar iki bilinçdışı bilgi arasındaki belirli bir ilişki tarafından desteklenir” sözünden yola çıkarak söz konusu ilişkideki semptom ve hakikati ele alacağız.

Ücretsiz

*******

KURGUDIŞI EDEBİYAT?

Punctum Edebiyat Söyleşileri

16 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Sercan Çalcı

Moderatör: Cana Bostan

Punctum Edebiyat Söyleşileri kapsamında konuğumuz Sercan Çalcı. Moderatörlüğü Cana Bostan’ın üstleneceği söyleşide, yazarın Oluş Serüveni / Deleuze, Pinokyo ve Belirtiler Mantığı eserinden hareketle Platon’un mağarasından çıkarak kendi kaçış güzergâhını yaratmak zorunda kalan Pinokyo’yu takip edeceğiz. Edebiyat dışı bir edebiyata ve edebi figürlerin bir olay teorisinde meşgul ettiği bağlama dair konuşacağız.

Ücretsiz

*******

İSMİ YAD RUHU ŞAD OLSUN: SUAT DERVİŞ, NAHİD SIRRI ÖRİK VE PERİDE CELAL ÜZERİNE

Edebiyat Söyleşisi

22 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Serdar Soydan

Moderatör: Abdullah Ezik

Serdar Soydan’ın Nahid Sırrı Örik, Suat Derviş ve Peride Celal’e dair biriktirdiklerinden yola çıkarak yazdıklarının bir kısmı “İsmi Yad Ruhu Şad Olsun: Suat Derviş, Nahid Sırrı Örik ve Peride Celal Üzerine” başlıklı yeni kitabıyla okurlarla buluştu. Bu yazılar edebiyat tarihine önemli katkılar sunarken gazete ve dergi ciltleri arasında kalmış, döneminde iltifat görmemiş, kitaplaşmamış pek çok emeği gün yüzüne çıkarıyor. Abdullah Ezik, Serdar Soydan’la bu üç ismi değerlendirirken söz konusu yazarların Türk edebî kanonundaki yerini de tartışmaya açıyor.

Ücretsiz

*******

GÜLCE BAŞER’LE ŞİİRLERİ VE ŞİİR-SİYASET ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

ŞiirEylem: Ekofeminist Söyleşiler

23 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Gülce Başer

Moderatör: Nilay Özer

Gülce Başer, ilk şiir kitabı Bir Delinin Gülcesi’ni 2008’de yayımladı. Ardından Hanımefendi Kızıldır (2012), Sokak Şeker Kokuyor (2016) ve Gözde Bir Kordon (2020) geldi. Bu dört kitabın ortak noktalarından biri lirik, anlatımcı, türlerarası tarzların yer yer öne çıktığı şiirlere daima bilgi ve farkındalık düzeyi yüksek siyasi/eleştirel bir bilincin eşlik ediyor olması. Şairin, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’ndeki yüksek lisans tezi “1980-1983 Sıkıyönetim Döneminde Türk Şiiri” başlığını taşıyordu, doktora tezinin konusu ise “1980’lerde Türk Şiirinde Siyasetin Dönüşümü”. Gülce Başer’le hem kendi poetikası hem de modern Türk şiirinde siyaset üzerine söyleşeceğiz.

Ücretsiz

*******

MERKEZİN DIŞINDAKİLER – IV

GELENEKÇİLİKTEN MODERNİZME AYLAKLAR:

BİR ÖZGÜRLÜK ARAYIŞININ TRAJİK VE İRONİK SERÜVENİ

Cumartesi Söyleşisi

25 Mayıs 15.00 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Ekrem Işın

TESAK’ta kültür tarihçisi, küratör ve yazar Ekrem Işın’la çağdaş edebiyatımızdaki aylakları ele aldığımız dört programlık söyleşi dizisinin sonuna geldik. Mayıs ayındaki bu son söyleşi, çağdaş edebiyatımızın yaratıcı tiplerinden “aylaklar” üzerine modernlik ve geleneksellik sorunsalı bağlamında farklı bir yaklaşım denemesi olarak değerlendirilebilir.

Ücretsiz

*******

2000’LERDE ŞİİRDE NELER OLUYOR?

2000’ler Şiiri Konuşmaları

30 Mayıs 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Aslı Serin, Mehmet Said Aydın

Moderatör: Cenk Gündoğdu

2000’ler Şiiri Konuşmaları’nın Mayıs ayındaki bu son etkinliğinde Cenk Gündoğdu’nun konukları Bu Benim.zip (2007), Dans Etmesek de Olur (2012), Değil (2017) adlı şiir seçkilerini kaleme alan Aslı Serin ile Kusurlu Bahçe (2011), Sokağın Zoru (2013) ve Lokman Kasidesi (2019) adlı şiir kitaplarıyla tanıdığımız Mehmet Said Aydın. Konuklarımızla şiirin 2000’lerdeki dönüşümü ve kurdukları poetikalar üzerine konuşacağız.

Ücretsiz

BİZE ULAŞMAK İÇİN:

https://tesak.kadikoy.bel.tr

https://instagram.com/tesak.kadikoy

https://facebook.com/profile.php?id=100086531720876&mibextid=LQQJ4d

https://youtube.com/@tarihedebiyatsanatkutuphanesi

edebiyathaber.net (29 Nisan 2024)

Yorum yapın