Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı Sempozyumu 14-15 Kasım’da

Kasım 5, 2013

Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı Sempozyumu 14-15 Kasım’da

Türkçe Edebiyatın Hayalperver Çocuğu: Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı Sempozyumu, 14-15 Kasım’da YTÜ Beşiktaş Kampüsü’nde yapılacak.

FantastikSempozyumDavet

Program

14 KASIM 2013

09.30 Açılış Konuşması- Prof.Dr. Yakup Çelik

10.00-10.30 Bülent Somay

10.30-10.45 ÇAY-KAHVE ARASI

I. OTURUM

10.45-13.00 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA

BİLİMKURGU VE FANTASTİK-I

Oturum Başkanı: Yakup Çelik

Veli Uğur: “1980 Sonrası Bilimkurgu

Edebiyatımız”

Kadir Yüksel: “Türk Öykücülüğünde Fantastik

Öğeler”

Ertan Örgen:“İroniden Fantastiğe Üç Bilimkurgu

Öyküsü: Hülya Bu Ya…; Harita; Vişne Sütü”

Hanife Özer: “Cemil Kavukçu’nun Öykülerine

Biçimsel ve Tematik Açıdan Fantastik Öğelerin

Katkısı”

13.00-14.00 YEMEK ARASI

II. OTURUM

14.00-15.15 BİLİMKURGU VE FANTASTİĞİN HAKİKAT VE

GELENEKLE İLİŞKİSİ-ALT TÜRLER

Oturum Başkanı: Abdullah Uçman

Doğan Erişen: “Ya Öyle Olsaydı? Bilimkurgu-

Fantastik ve Hakikat Üzerine Bir İnceleme”

Abdullah Derin: “Bilimkurgu ve Adilik: Biopunk”

Merve Menteşe:“Divan Şiirinde Fantastik İnsan

Tasavvurlarının Menşei Bağlamında ‘Âfet, Âfet-i

Âb ve Şâh-ı Mârân’ Tasavvurlarının Ele Alınışı”

15.15-15.30 ÇAY-KAHVE ARASI

I. PANEL

15.30-17.00 TÜRKİYE’DE BİLİMKURGU VE FANTASTİK

EDEBİYATA EMEK VERMİŞ YAZARLAR-I

Oturum Başkanı: Gülşah Elikbank

Sevin Okyay- Barış Müstecaplıoğlu – Doğu Yücel

II. PANEL

17.00-18.00 FANTASTİĞİN KÖKENLERİ:MİTOLOJİ VE GOTİK

Oturum Başkanı: Yiğit Değer Bengi

Yiğit Değer Bengi- Onat Bahadır- Kutlukhan

Kutlu.

18.00-18.15 ÇAY-KAHVE ARASI

18.15-19.00 Pelin Aslan: “Osmanlı/Türk Modernleşmesinde

Varla Yok Arası Bir Tür: Fantastik Roman”

ve DEĞERLENDİRME

 

15 KASIM 2013

I. OTURUM:

09.30-10.30 BİLİMKURGU VE FANTASTİĞİN GÖRSEL

SANATLARLA İLİŞKİSİ

Oturum Başkanı: Yaman Ural

Mehmet Korkut Öztekin:“Bir Bilimkurgu

Romanının Sinema Yolculuğu: Dune!

Yönetmenlerin Kutsal Kasesi”

Sercan Şengün: “Sanal Hikaye Anlatıcılığı

Çağında Bilimkurgu: Yaşayan Bilimkurgu

Dünyaları Olarak Video Oyunları”

II. OTURUM

10.30-12.00 POLİTİK BİLİMKURGU, ÜTOPYA-DİSTOPYA

Oturum Başkanı: Seval Şahin

Turgay Anar: “Orhan Duru’nun Gerisin Geri İleri

Öyküsünde Kemalist Distopik Söylem”

Ulaş Başar Gezgin: “Anlatıbilim Açısından Politik

Bilimkurgu: Tür Özellikleri ve Olay Örgüleri”

Erol Gökşen: “İslamî Bilimkurgu Romanlarında

Ütopyanın Hayali Distopyanın Çığlığı”

Tülay Akkoyun: “Çöplüğün Generali’nde Distopik

Öğeler”

12.00-12.15 ÇAY-KAHVE ARASI

I. PANEL

12.15-13.15 BİLİMKURGU VE FANTAZYANIN TÜRKÇE

SINIRLARI

Oturum Başkanı: Ömer Türkeş

Levent Şenyürek- Sabri Gürses

13.15-14.00 YEMEK ARASI

II. PANEL

14.00-15.45 TÜRKİYE’DE BİLİMKURGU-FANTASTİK

EDEBİYATA EMEK VERMİŞ YAZARLAR-II

Oturum Başkanı: Doğan Hızlan

Hakan Bıçakcı-İsmail Güzelsoy-Sezgin Kaymaz

15-45-16.00 ÇAY-KAHVE ARASI

III. OTURUM

16.00-17.30 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA

BİLİMKURGU VE FANTASTİK-II

Oturum Başkanı: Banu Öztürk

Zeki Taştan: “Şamanlar Diyarı Tarihsel mi

Fantastik mi?”

Mehmet Narlı: “Deliliğin Fantastik Kurgusu:

Deliliği Beklerken”

Mine Hoşcan Bilge: “Fantastik Anlatı ve

Toplumsal Cinsiyet Kavramı Açısından Bir

İnceleme Örneği: Nazlı Eray-Aşk Artık Burada

Oturmuyor”

Melda Karagöz: “Işın Çağı Çocukları Adlı Yapıtın

Bilimkurgunun Temel Kavramları ve Çocuk-

Gençlik Yazını Bağlamında İncelenmesi”

17.30-18.30 Seda Uyanık: “Osmanlı Bilim Kurgusu:

Fenni Edebiyat” ve DEĞERLENDİRME

edebiyathaber.net (5 Kasım 2013)

Yorum yapın