“Eylem İşletimi”, dilbilgisi ve dilbilim alanlarında önemli bir çalışma

Ocak 25, 2017

“Eylem İşletimi”, dilbilgisi ve dilbilim alanlarında önemli bir çalışma

eylem-isletimiKerime Üstünova’nınEylem İşletimi” adlı kitabı Sentez Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Türkiye Türkçesinin yapısal özelliği gereği eklemeli dil oluşu, doğal olarak ad ve eylemin sistem içindeki kullanıma çıkma biçimini; eklerin, görevsel dil birimlerinin rolünü önemli kılmaktadır. Bu nedenle Eylem İşletimi kitabında, eylemlerin dizge içinde kullanım biçimi, sistem tarafından verilen sorumlulukları, hakları, görevleri doğal olarak bunlara yön veren biçimbirimlerin hem dilbilgisel işlev hem anlamsal işlevleri bakımından ele alındı; biçimbirimlerin bağlam içinde değerlendirilmesine özen gösterildi.

edebiyathaber.net (25 Ocak 2017)

Yorum yapın