Estetik ve sanatın felsefe literatürüne katkıları

Ocak 20, 2023

Estetik ve sanatın felsefe literatürüne katkıları

Marc Jimenez’in Estetik Nedir? adlı kitabı, Aytekin Karaçoban çevirisiyle Ketebe Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Güzel nedir?

Estetik özerklik mümkün müdür?

Estetiğin siyasal görevi, işlevi ya da imi mevcut mudur?

Sanatın bir olma nedeni var mıdır?

Sanat, insanın gelişimine etki eder mi?

Estetik ve sanatın felsefe literatürüne katkıları üzerine fragmantal çalışmalar yapan Marc Jimenez, Estetik Nedir?’de “Felsefi düşünce, sanatsal hayal gücünü hiçbir zaman gölgelemez.” düsturu çerçevesinde estetiğe dair güncelliğini yitirmemiş birçok sorunun cevabını sabırla yoğururken karmaşık kuramları aydınlatıp erişilebilir kılıyor.

Platon döneminden günümüze değin geçerliliğini koruyan arayışlara detaylı cevaplar üreten yazar, bu kapsamlı çalışmasında Kant, Hegel, Marx, Freud, Heidegger ve Adorno gibi düşünürlere geniş bir yer veriyor. Bu düşünürlerden gelen bilgi aktarım sürecini kendi tezleriyle destekliyor ve akademik ya da genel ilgi alanı bağlamında “estetik” üzerine kafa yoran okur kitlesinin ilgisini çekecek bir eser ortaya koyuyor. Bunu yaparken de Hegel gibi bazı noktalarda anlaşılması zor kuramcıları açık bir yorumlama tekniğiyle günümüz okuruyla buluşturup estetikle sanatı yüzyıllara mal olan çekişmelerden çekip çıkararak uzlaştırıyor.

edebiyathaber.net (20 Ocak 2023)

Yorum yapın