Masthead header

Eğitim İş “Sansür” konulu öykü yarışması düzenliyor

2015 Öykü Ödülü2Eğitim-İş tarafından “Sansür” konulu öykü yarışması düzenleniyor. İlk üçte yer alan eserlerin dışında her yıl bir edebiyatçımızın anısına, o kişinin kitaplarından oluşan bir Özendirme Ödülü verilecek. Bu yıl belirlenen isim Yaşar Kemal.

Yarışmanın amacı, ödüller, seçici kurul, katılım koşulları, yarışma takvimi, yarışma sekretaryası ve başvuru koşulları açıklandı:

Yarışmanın Amacı

Türk edebiyatına yeni kalemler kazandırmak.

Ödüller

Birinci: 2.000 TL

İkinci: 1.000 TL

Üçüncü: 500 TL

Özendirme Ödülü: Yaşar Kemal Kitap Seti

Seçici Kurul

 1. Muzaffer İzgü
 2. Osman Şahin
 3. Öner Yağcı
 4. Talat Avcı
 5. Hasan Cüneyt Bozkurt

Katılım Koşulları

 1. Katılım, 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 2. Bu yıl belirlenen konu, Sansür’dür.
 3. Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.
 4. Yarışmaya bir öykü ile başvurulur. Bir kişi birden fazla öykü ile başvuruda bulunamaz.
 5. Öykü en fazla 800 sözcükten oluşmalıdır. Bu sınırlamaya uymayan öyküler değerlendirme dışı kalacaktır.
 6. Başvuruda bulunmak isteyenlerin öykülerini bir yazı programı dosyası kullanarak (Word, 12 punto, Times New Roman) elektronik yolla ulaştırmaları gerekmektedir. E-posta içeriğine kopyalanmış öyküler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 7. Başvurular dilekatalayyurdugul@hotmail.com / berutsahin@com adresine yapılacaktır.
 8. Katılımcılar şartnamenin sonunda bulunan “Başvuru Formu”nu bir “Word” belgesinde hazırlayıp doldurarak öykünün yer aldığı dosyadan farklı bir dosya şeklinde ve öyküyle birlikte göndermelidir. Bu bilgileri iletmeyen katılımcıların öyküleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Rumuz kullanılmayacaktır. Yarışmaya katılan öykülerin başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığı sekretarya tarafından tespit edilecek, koşulları uygun olanlar seçici kurula yazar kimlikleri gizli olarak sunulacaktır. Bu nedenle öykünün yer aldığı dosyada yazarın kimliğine dair bir bilginin ya da rumuzun yer almasına gerek yoktur. Bu koşula uymayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. İletişim bilgilerinin yer aldığı dosya, kimlik bilgileri için yeterlidir.
 10. Dereceye giremeyen öyküler iade edilmeyecek ancak başka herhangi bir yerde de kullanılmayacaktır.
 11. Daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmış ve/veya ödül almış öyküler kabul edilmeyecektir. Aksi durumda ödül geri alınır ve hukuki sorumluluk eseri gönderen kişiye aittir.
 12. Başvuruda bulunan kişi öykünün tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 13. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır. Yerine başka bir ödül konmaz. Derece ve ödül boş bırakılır.
 14. Dereceye giren eserlerin sahipleri, bu metinlerin kullanım hakkını 5 yıl süreyle Eğitim-İş’e verdiklerini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, 5 yıl süreyle Eğitim-İş’e verdiğini kabul eder.
 15. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğitim-İş, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
 16. Seçici Kurul herhangi bir sıralamadaki ödüle değer bir eser bulamazsa yerine başka bir eser seçmez.
 17. Yarışmacılara ödenecek ödüller, en geç yarışma sonuçları ilanını izleyen 30 iş günü içinde, yarışmacılara 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine görenet olarak ödenir.
 18. Yarışmaya başvuruda bulunanlar, şartnamenin bütün maddelerini kabul etmiş sayılır.

Yarışma Takvimi

 1. Son Katılım Tarihi:1 Haziran 2015 (en geç saat 17.00’ye kadar) Bu tarih ve saatten sonra gönderilen eserler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Son Değerlendirme Tarihi: 1 Ekim 2015
 • Ödül töreni ve Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar 10 Ekim 2015 tarihinde Eğitim-İş’in resmi web sitesinde duyurulacak, ödül töreni Eğitim-İş’in 10. yılını kutlayacağı 17 Ekim 2015 tarihinde, daha sonra duyurulacak bir salonunda yapılacaktır.

Yarışma Sekretaryası

Adı Soyadı: Dilek Yurdugül / Ümmühan Babür

Tel: 0312 434 12 06

Adres: Ataç 2 Sokak 43/4 Kızılay-Ankara

Web Adresi:  www.egitimis.org

E-Posta Adresi: dilekatalayyurdugul@hotmail.com / berutsahin@hotmail.com

edebiyathaber.net (13 Nisan 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r