“Edebiyat ve Sanatta Tarih Dışında Bırakılanlar” Kadın Araştırmaları Sempozyumu

Aralık 16, 2015

“Edebiyat ve Sanatta Tarih Dışında Bırakılanlar” Kadın Araştırmaları Sempozyumu

9711_o_jacquelyn_bischakİzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) tarafından 3-4 Kasım 2016 tarihlerinde ilki düzenlenecek Kadın Araştırmaları Sempozyumu “Edebiyat ve Sanatta Tarih Dışında Bırakılanlar” başlığını taşıyor.

“19. yüzyılın son dönemi ve 20. yüzyılın ilk yıllarına tanıklık etmiş ‘kadın’ sanatçı ve edebiyatçılarımızın büyük bir bölümü ne yazık ki bugün yeterince tanınmamaktadır. Dönemlerinde ve sonrasında kronik algı ve eril bakışın dışlayıcı etkisiyle görünürlükleri ve isimleri ya silinmiş ya da çok kısıtlı bir çevre içinde kalmıştır.” düşüncesinden hareket eden merkez, bu bağlamda, sanat ve düşünce tarihimizin disiplinler arası bir etkileşim ve üretim ile tamamlanması, yeniden yazılması ve irdelenmesi için bu alanda çalışan araştırmacıları, sanatçıları bir araya gelmeye, birlikte düşünmeye, tartışmaya ve bilgiyi paylaşmaya davet ediyor.

Edebiyat ve sanatın dışında bırakılan kadınları, üretimden alımlama süreçlerine kadar onların tarihin dışında bırakılma nedenlerini ve sonuçlarını araştırmak, bugünü ve yarını eşit bir anlayışta kurmak için geçmişi irdelemek ve incelemek hedefiyle gerçekleştirilecek sempozyumda konu şu başlıklar altında ele alınacak: Toplumsal cinsiyet ve benlik inşası, Güzellik, beden algısı ve temsiliyet, Mekân ve zaman algısı, temsil ve dönüşüm, Arzu, yasa ve yasadışının yaratılma stratejileri, Yaratma süreci, etkilenme endişesi, sanatsal otorite, Dil, toplumsal cinsiyet ve yaratma stratejileri, Edebiyat/sanatta cinsellik, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, Değerler, gelenekler ve hiyerarşik söylemin yeniden üretimi, aşındırma stratejileri, Sınıf, etnisite, cinsiyet ilişkileri, temsiliyet, Kadın imgesindeki dönüşüm.

Sempozyuma ait tüm bilgiler ve iletişim için http://dekaumsempozyumu2016.deu.edu.tr/ ve
[email protected] adreslerine başvurulabilir.

edebiyathaber.net (16 Aralık 2015)

Yorum yapın