“Edebiyat Biliminde Temel Sorunlar ve Yeni Eğilimler Sempozyumu” sürüyor

Eylül 23, 2015

“Edebiyat Biliminde Temel Sorunlar ve Yeni Eğilimler Sempozyumu” sürüyor

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı tarafından düzenlenen,  ‘Dilbilim ve Edebiyatbiliminde Temel Kuramsal Sorunlar ve Yeni Eğilimler Sempozyumu’  22-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Tuğrul İnal salonunda gerçekleştiriliyor.

hacettepe

Prof. Dr. Kemal Özmen‘nin başkanlığını üstlendiği oturumda Edebiyat Haber adına Yayın Yönetmenimiz Emrah Polat, Edebiyat Haber deneyimi özelinde, edebiyattaki yeni eğilimler üzerine bir sunuş gerçekleştirdi. Aynı oturumdaki diğer katılımcılar ve sunuş konuları şunlardı: Prof. Dr. Kubilay Aktulum (Metinlerarasılık Görüngüsünde Gerçeklik ya da Metnin Göndergeselliği), Doç. Dr. Hülya Kaya (Bilimsel Hermenotik), Doç. Dr. Cemal Sakallı (Edebiyat Bilimin Bir Konusu Olarak “Geçiş” Estetiği ve Edebiyatlararası Geçişler), Arş. Gör. Serkan Koç (Tabu Konularda Edilgenlik: Öğüt Verici Metinler Üzerine Kültürlerarası Bir İnceleme).

Program için>>>

Not: Oturumlara üniversite dışından katılmak mümkün.

edebiyathaber.net (23 Ekim 2015)

Yorum yapın