Dergilerin kapanmasında okurun da suçu var

Aralık 12, 2012

Dergilerin kapanmasında okurun da suçu var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Film Arası Sinema Dergisi’nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye’de Sinema Dergiciliği paneli, Atatürk Kitaplığı’nda yapıldı.

Toplantıya sinema tarihçisi Burçak Evren ile birlikte Film Arası Dergisi Yayın Yönetmeni Suat Köçer, Sinema Dergisi Yazı İşleri Müdürü Engin Ertan, Altyazı Dergisi Yayın Yönetmeni Fırat Yücel ve Modern Zamanlar Dergisi adına sinema yazarı Ege Görgün konuşmacı olarak katıldı.

BURÇAK EVREN: OKURUN DA SUÇU VAR
Konuşmasında değişen sinema kültürüne vurgu yapan Burçak evren, dergicilik tarihinden önemli bazı dönüm noktalarına değindi. Tarihsel süreçte sinema dergiciliğinin sorunlu alan olmaktan kurtulamadığını belirten Evren, kendisinin de çok sayıda sinema dergisi çıkardığını ve çoğunun battığını söyledi. Sinema dergiciliğinin çağa tanıklık etme noktasında önemli bir misyon üstlenmesi gerektiğini ifade eden Evren, günümüz sinema dergilerinin büyük ölçüde günlük tartışmalara angaje olduğunu savundu. Konuşmasında okurlara da sitem eden Burçak Evren, dergilerin kapanmasında okurların da ciddi bir suç ortağı olduğunu söyledi.

FIRAT YÜCEL: DERGİLER PİYASANIN BİR PARÇASI OLMAMALI
Panelde söz alan Altyazı Dergisi Yayın Yönetmeni Fırat Yücel, kaynak sorununun dergiler için büyük handikap olduğunu söyledi. Sinema dergiciliğinin eleştirel bir perspektife sahip olması gerektiğini ifade eden Yücel, Altyazı’nın bu noktada bir mecra olmaya çalıştığını söyledi. Dergilerin iyi film-kötü film ayırımı üzerinden yayın yapmalarını doğru bulmadığını belirten Fırat Yücel, sinema dergilerinin ülkemizde sinema kültürünün oluşmasında öncü bir misyon üstlenmesi gerektiğini söyledi. Yücel, bu farkındalığı oluşturamayan dergilerin piyasanın parçası haline geleceklerini ve eleştirel düşünce üretemeyeceklerini ifade etti.

ENGİN ERTAN: DERGİCİLER ARASINDAKİ İLETİŞİM ÇOK ZAYIF
Daha sonra söz alan Sinema Dergisi Yazı İşleri Müdürü Engin Ertan, sinema dergiciliğinin ülkemizde hak ettiği sektörel değere sahip olamadığını söyledi. Gerek maddi ve gerekse bir takım teknik imkânsızlıkların sinema dergilerini büyük ölçüde örselediğini söyleyen Ertan, dergiler arasındaki iletişimsizliği de gündeme getirerek bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Ertan, sinema dergilerinin yayın hayatına devam etmesi için bir garantilerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

SUAT KÖÇER: DERGİLERİ İDEALİZM AYAKTA TUTUYOR
Film Arası Dergisi Yayın Yönetmeni Suat Köçer, konuşmasında sinema dergilerinin büyük bir özveriyle yayın yaptıklarını söyledi. Bu dergilerde görev alan isimlerin idealist duygularla çalıştıklarını belirten Köçer, dergilerin her ay, bir diğer sayıyı çıkaramama korkusu yaşadıklarını söyledi. Ticari kaygıların ister istemez içeriğe yansıdığını hatırlatan Köçer, tüm olumsuzluklara rağmen hala yayına devam edebilmelerinin yalnızca idealizmle açıklanabileceğini ifade etti.

EGE GÖRGÜN: SORUNLAR SİNEMA DERGİLERİNE HAS DEĞİL
Panelin diğer bir konuşmacısı da Modern Zamanlar Dergisi’ni temsilen katılan sinema yazarı Ege Görgün idi. Panelde sözü edilen sorunların çoğunun tüm dergilerde yaşandığına dikkat çeken Görgün, Türkiye’deki dergicilik sektörünün Avrupa ülkelerinden çok geride olduğuna dikkat çekti.

ntvmsnbc (12 Aralık 2012)

Yorum yapın