Deluze ve Guttari’nin düşünce patikaları: Dışarıdan Düşünmek

Ağustos 2, 2023

Deluze ve Guttari’nin düşünce patikaları: Dışarıdan Düşünmek

Editörlüğünü Ömer Faruk’un yaptığı birçok akademisyen ve yazarın metinleriyle katkı sunduğu  “Dışarıdan Düşünmek: Deleuze ve Guattari Perspektifinden Felsefe, Siyaset ve Sanat Yazıları” başlıklı kitap, Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

“İstikrar” arayışına, ekonomik kaygılara ve kimlik politikalarına endekslenmiş bir toplumsal düzende eleştirel düşünce iki seçenekle karşı karşıya kalır: Ya eleştiriyi bırakıp başka bir yere gitmek ya da eleştiriye farklı bir içerik kazandırmak. Her iki durumda da zorunlu olan, mevcut düşünce kalıplarına olan mesafeyi koruyabilmektir. Eleştiri var olanla yetinemez, “yeni” vaadi olmadan yapamaz. Deleuze’ün ısrarla tekrarladığı gibi, eleştiri, çağına ve zamanına karşıdır; şimdi ile şimdi olmayan arasındaki, “zamanımız” ile “zamansız” olan arasındaki karşıtlıkta icra edilir. “Zamansız” olan, gelecek olanın zamanıdır.

Dışarıdan Düşünmek “zamansız” olanı, yirminci yüzyılın en yaratıcı düşünürlerinden Deleuze ile birlikte arayan; onun, “Yaratıcılık yeni kavramlar üretmektir” sözlerini akılda tutarak yeni bir toplumsallığın dinamikleri üzerine düşünen cüretkâr bir kitap.

Bülent Diken, Lancaster Üniversitesi, İngiltere

edebiyathaber.net (2 Ağustos 2023)

Yorum yapın