“Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın” Oyun Yazma Yarışması başvuruları açıldı

Mayıs 31, 2021

“Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın” Oyun Yazma Yarışması başvuruları açıldı

Kültür Bakanlığının düzenlediği “Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın” Oyun Yazma Yarışması’na son başvuru tarihi 31 Aralık olarak açıklandı.

YARIŞMA ŞARTLARI

-Yarışmaya, yurt içinden ve yurt dışından T.C. vatandaşları veya Türkçe yazan yazarlar katılabilir.

-Eser, özgün olmalıdır. Öykü-roman-şiir gibi eserler-uyarlamalar-kısa oyunlar ve çocuk oyunları değerlendirme dışı bırakılır.

-Eserlerde kullanılacak dil, Türkçe olmalıdır.-Eserlerin özgünlüğüne dair tüm sorumluluk, yazara aittir. Üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep veya iddiada bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zarar, yazara aittir.

-Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu’na değerlendirilmek üzere daha önce gönderilmiş ve Devlet Tiyatroları Arşivinde olumlu, olumsuz ya da kararsız görüşle bulunan eserlerle daha önce basılmış her hangi bir yerde oynanmış. Dereceye girmiş ve başka yarışmalara başvuru yapmış eserler, yarışmaya katılamaz.

-Bir kişi, yarışmaya bir (1) eserle katılabilir.

-Bir eser, birden çok kişinin ortak çalışması olabilir.-Yarışmaya katılacak eserler öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.

-Oyunlar normal A4 boyutunda, 12 (on iki) punto Ariel fontu ile bilgisayar ortamında 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile yazılarak, sayfa numaraları sağ alta eklenerek 7 (yedi) nüsha ve 1 (bir) dijital kopyası aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir-teslim edilmelidir.

-Eserin hiçbir sayfasında, kimlik bilgisi-ibare-işaret olmamalıdır. Eserin ilk sayfasında eser sahibinin rumuz’u-eser adı-oyunun türü ve kaç bölüm olduğu yazılmalıdır.

-Eserin ikinci sayfasında, oyun kişilerinin adları-yaşları-oyunun geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.

-Yarışmacı eserinin yedi (7) kopyasını ve bir (1) dijital kopyasını, üzerinde yalnızca rumuz’u yazılmış kapalı birinci zarfa koymalıdır.

-Yarışmacı, üzerinde (CD) içinde (Flash Bellek) yalnızca rumuz ve eser adı yazılmış bulunan eserin dijital bir (1) kopyasını kapalı birinci zarfa eklemelidir. Bu elektronik ortamdaki kopyada, eser sahibine ait hiçbir kimlik bilgisi-ibare-işaret olmamalıdır.

-Yarışmacı kendisine ait kimlik bilgilerini içeren, üzerinde yalnızca rumuz’un bulunduğu kapalı ikinci zarf içinde vermelidir.

-İkinci zarfın içinde yarışmacının imzalı iki vesikalık fotoğrafı- eklenmiş başvuru dilekçesi-özgeçmişi-kimlik bilgileri-açık adresi-telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi bulunmalıdır.

-Son başvuru süresi, 31 Aralık 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadardır.

-Eserler elden teslim edilebilir, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile yollanabilir. Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sorumlu değildir. Her türlü posta ücreti, yarışmacıya aittir.

-Yarışmaya giren eserler ve kimlik zarfı açılmayacak şekilde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak Ve Arşiv Şube Müdürlüğü’nce kayıt edilerek teslim alınır.

-Hangi nedenle olursa olsun, yarışmaya son katılım tarih ve saatinden sonra belirtilen adrese ulaşan ya da teslim edilmek istenen eserler yarışma dışı kalır.

-Yarışmaya katılacak eserler, aşağıda belirtilen adrese yollanmalıdır.
Devlet Tiyatroları Genel MüdürlüğüGenel Evrak ve Arşiv Şube MüdürlüğüKüçük TiyatroHacı Bayram Mahallesi, İstiklal Caddesi, No.806050 Ulus-AnkaraTel. (Santral); 0-312-3101945/1157 veya 11560-312-3104230/1157 veya 1156

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü 40.000 Türk Lirası,

İkincilik ödülü 37.500 Türk Lirası,

Üçüncülük ödülü 35.000 Türk Lirası,

1.Mansiyon ödülü 32.500 Türk Lirası,

2.Mansiyon ödülü 30.000 Türk Lirası.

edebiyathaber.net (31 Mayıs 2021)

Yorum yapın