Çocuk edebiyatı üzerine sempozyum

Temmuz 4, 2012

Çocuk edebiyatı üzerine sempozyum

Artık Türkiye’de düzenlenen sempozyumların kitabı yayımlanıyor.

Böylece sadece o sempozyuma katılanlar değil, konuyla ilgili olanlar da bildirileri, görüşmeleri, tartışmaları okuma olanağı buluyor.

05-07 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunun(*) da kitabı yayımlandı.

İçinde bildiriler ve atölye çalışmaları da yer alıyor.

Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ugulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) yapmıştı.

Kitabı yayıma hazırlayanlar, başta Prof. Dr. Sedat Sever olmak üzere aşağıdaki adlardan oluşuyor:

Yard. Doç. Dr. Canan Aslan, Suna Canlı, Burcu Çıldır, Bilge Nur Doğan, Özlem Kanat Soysal, Şuheda Önal, Sedat Karagül, Özgül İnce Samur.

Sempozyum kitabının bölüm başlıkları, daha doğrusu bildirilerin ana başlıkları şöyle:

Türkçe Öğretimi ve Çocuk, Çocuk Edebiyatı ve Eğitim, Çocuk Edebiyatı ve İnceleme, Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılık, Çocuk Kitapları ve Resim, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, Çocuk ve Masal, Çocuk ve Müzik, Çocuk ve Okuma Kültürü, Kitap ve Dil Gelişimi, Türk Edebiyatında Çocuk, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Tarihi, Çocuk Edebiyatı ve Çeviri, Çocuk Gelişimi ve Edebiyat, Çocuk Edebiyatı ve Yazar.

Sempozyumun Onur Sanatçısı Muzaffer İzgü idi.

SEDAT SEVER sempozyumun açılış konuşmasında önemli noktalara değiniyor:

“Okuma kültürü edinmiş insan, kavramsal yönden gelişmiş; kendi duygu ve düşünce gücünün kılavuzluğunda yaşamını yönetme yeterliliği edinmiş insandır. İnsan sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, yaşama sevgisi, yurt sevgisi gibi tüm sevgi bileşenlerini içselleştiren, bunları yaşamlarında uygulayabilen insandır, okuma kültürü edinebilmiş insan…

Çocuklarımıza, gençlerimize okuma kültürü edindirebilmek için ailelere, öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Ancak, bir toplumda edinilmiş yerleşik bir kültürden söz edebilmek için o kültürün öznesinin, birey olmaktan çıkarılıp toplumsal düzeyde temsil yeteneği kazanması gerekir. Diyorum ki çocuklarımıza ve geçlerimize okuma kültürü edindirmede sorumlu tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde sorumluluk üstlenmesi gerekir.”

Sempozyum kitabında, konunun birçok yönü üzerine incelemeler, araştırmalar var. Gerçekten enine boyuna yapılan bu tartışmaları yalnız çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi ile ilgilenen kişiler değil, bütün edebiyatçıların, pedagogların, öğretmenlerin okuması gerektiği kanısındayım.

Ben elbette edebiyat ağırlıklı bölümlere yöneldim.

Türk Edebiyatında Çocuk bölümünde, bugün yapılanların, yazılanların kaynağını öğreniyoruz.

Çocuk Edebiyatı ve Yazar bölümünde, birçok tanınmış yazarımızın görüşlerini okuyabilirsiniz.

Adnan Binyazar, “Özgürleştirici Sanat Eğitimi” yazısında bir eğitimci, bir edebiyatçı olarak bazı saptamalarda bulunuyor. “Çocuklar, gençler toplumsal varlığın güvencesidir” sözüyle çocukların toplum içindeki önemini ve onların okuyan, birikim sahibi bireyler olarak yetişmesindeki önemi gözler önüne seriyor…

Gülten Dayıoğlu, çalakalem yazılmış çocuk kitaplarından yakınıyor, ayrıca yayınevlerinde çocuk kitapları için uzman bir editörün bulunması gerektiğini savunuyor.

GÜNÜMÜZDE yükselen tür çocuk edebiyatına, bilimsel bir yaklaşım getiren çalışmaların toplamı bir kitap.
(*) Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Yayınları

Doğan Hızlan – Hürriyet (3 Temmuz 2012)

edebiyathaber.net (4 Temmuz 2012)

Yorum yapın