“Bizanslılar” yayımlandı

Ocak 27, 2016

“Bizanslılar” yayımlandı

BIZANSLILARİngiliz tarihçi Averil Cameron’un Bizans İmparatorluğu’nun karmaşık tarihi, etnik yapısı ve kimliğine bir giriş niteliği taşıyan kitabı “Bizanslılar”, İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitapta, yeni doğmuş İslam dini ile Hıristiyanlığın karşılaştığı yer olan Bizans’ta bu iki medeniyetin bazen çatışma dolu bazen de birlikte var olmanın yollarını aradıkları ilişkilerine ışık tutuluyor.

Bizans İmpratorluğu’nun büyüklüğü ve biçimi, uzun tarihi boyunca birçok çarpıcı değişikliğe uğradı; Geç Bizans’ın çoğulcu dünyası, Konstantinopolis’in kurulduğu 4. yüzyıldaki Doğu Roma İmparatorluğu’ndan çok farklıydı. Bu süre boyunca İmparatorluğun etrafındaki dünya da dramatik biçimde değişmiş fakat dayanıklı Bizans kimliği kendine haslığını korumayı hep başarmıştı. Değişim ve devamlılık arasındaki gerilimin Bizans toplumundaki yansımaları da bu kitabın ele aldığı ana konulardan birini oluşturuyor.

2006 yılında John D. Criticos ödülüne layık görülen Bizanslılar, Özkan Akpınar’ın özenli çevirisiyle Türkçeleştirildi.

Averil Cameron Hakkında

En önemli Bizans tarihçilerinden biri olan Cameron, Oxford Üniversitesi’nde Geç Antikçağ ve Bizans Tarihi profesörüdür; ayrıca 1994-2010 arasında Keble College’ın da müdürlüğünü ifa etmiş; İngiliz İmparatorluğu Nişanı ile ödüllendirilmiştir. Kaleme aldığı veya katkıda bulunduğu eserler arasında Changing Cultures in Early Byzantium (1996), Eusebius, Life of Constantine (Stuart G. Hall ile beraber, 1999) ve Cambridge Ancient History bulunmaktadır.

edebiyathaber.net (27 Ocak 2016)

Yorum yapın