Birgül Oğuz ile “Kurmacanın Yirminci Yüzyılı” seminerleri başlıyor

Ocak 17, 2020

Birgül Oğuz ile “Kurmacanın Yirminci Yüzyılı” seminerleri başlıyor

Fasulyenin Bildiği ve Hah kitaplarının yazarı Birgül Oğuz’la “Kurmacanın Yirminci Yüzyılı” isimli semineri 4 Şubat 2020’de Moda Sahnesi’nde başlıyor. 

Yirminci yüzyılın, insanlık tarihinin en uzun yüzyılı olduğu söylenir. Onu bunca güzel ve korkunç, hem umut dolu hem kıyametvari yapan şeyleri nedenlere ve sonuçlara, çevrimi kapanmış bir anlatıya indirgemek mümkün değil. Bu arzu edilir bir şey de değil. Zaten meselemiz de bu olamaz. Meselemiz yirminci yüzyılı daha boyutlu bir biçimde anlamak ve bu sayede daha iyi bir dünya ve gelecek tahayyül edebilen bireyler haline gelmek olabilir. Bu da daha eşit ve adil bir dünya için verilen kültürler üstü ve kuşaklararası mücadelede yirminci yüzyılın yerini anlamaktan geçiyor. On iki haftalık seminer programı, büyük bölümü yüzyılın ikinci yarısında yazılmış yedi roman, üç öykü, bir deneme ve iki kuramsal metnin kılavuzluğunda yirminci yüzyılın hâlâ capcanlı ve çok tuhaf birikimine baş aşağı bir dalış olarak tasarlandı. Bu, aynı zamanda, bir derinlemesine okuma çalışması.

 1. Hafta

Tante Rosa / Sevgi Soysal

 1. Hafta

“Vapur” / Leylâ Erbil

“Tarih Kavramı Üzerine” / Walter Benjamin 

 1. Hafta

Direnmenin Estetiği / Peter Weiss (bazı pasajlar)

 1. Hafta

Direnmenin Estetiği / Peter Weiss (bazı pasajlar)

 1. Hafta

Manves City / Latife Tekin

 1. Hafta

“Bir Görüş Günü” / Sevgi Soysal

“Çok Uzakmış, Ancak Tayyareyle Gidiliyormuş” / Şule Gürbüz

“Giriş” / Türklük Sözleşmesi / Barış Ünlü 

 1. Hafta

Barbarları Beklerken / Coetzee

 1. Hafta

Barbarları Beklerken / Coetzee

 1. Hafta

Medea: Sesler / Christa Wolf

 1. Hafta

Damızlık Kızın Öyküsü / Margaret Atwood

Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru / Catharine Mackinnon (pasajlar)

 1. Hafta

Damızlık Kızın Öyküsü / Margaret Atwood

Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru / Catharine Mackinnon (pasajlar)

 1. Hafta

Sevilen / Toni Morrison

 Moda Sahnesi Gişesi’nden temin edebileceğiniz metinler:

“Vapur” / Leylâ Erbil

“Tarih Kavramı Üzerine” / Walter Benjamin

Direnmenin Estetiği / Peter Weiss  (pasajlar)

“Bir Görüş Günü” / Sevgi Soysal

“Çok Uzakmış, Ancak Tayyareyle Gidiliyormuş” / Şule Gürbüz

Türklük Sözleşmesi / Barış Ünlü  (Giriş bölümü)

Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru / Catharine A. Mackinnon (pasajlar)

 Ders Bibliyografyası: 

 • Tante Rosa / Sevgi Soysal

(İletişim Yayınları)

 • “Vapur” / Leylâ Erbil

Gecede içinde. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

 • “Tarih Kavramı Üzerine” / Walter Benjamin

(Son Bakışta Aşk içinde. Yayına hazırlayan: Nurdan Gürbilek. Metis Yayınları)

 • Direnmenin Estetiği / Peter Weiss

(Çev: Çağlar Tanyeri ve Turgay Kurultay. İletişim Yayınları)

 • Manves City / Latife Tekin

(Can Yayınları)

 • “Bir Görüş Günü” / Sevgi Soysal

(Barış Adlı Çocuk içinde. İletişim Yayınları)

 • “Çok Uzakmış, Ancak Tayyareyle Gidiliyormuş” / Şule Gürbüz

(Bir Dersim Hikâyesi içinde. Yayına hazırlayan: Murathan Mungan. Metis Yayınları)

 • Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi / Barış Ünlü

(Dipnot Yayınları)

 • Barbarları Beklerken / J.M. Coetzee

(Çev: Dost Körpe. Can Yayınları)

 • Medea: Sesler / Christa Wolf

(Çev: Turgay Kurultay. Telos Yayıncılık)

 • Damızlık Kızın Öyküsü / Margaret Atwood

(Çev: Sevinç Altınçekiç ve Özcan Kabakçıoğlu. Doğan Kitap)

 • Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru / Catharine A. Mackinnon

(Çev: Türkân Yöney ve Sabir Yücesoy. Metis Yayınları)

 • Sevilen / Toni Morrison

(Çev: Püren Özgören. Sel Yayıncılık) 

Birgül Oğuz

1981’de doğdu. Fasulyenin Bildiği (Varlık, 2007) ve Hah (Metis, 2012) adlı iki öykü kitabı var. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü’nde doktora öğrencisi. İstanbul’da yaşıyor.

Başlama tarihi ve saati: 4 şubat 2020 / 19.00-22.00 (12 hafta her salı)

Fiyat: Tam 480TL, öğrenci 300TL, tek ders ücreti tam 50TL, öğrenci 35TL

edebiyathaber.net (17 Ocak 2020)

Yorum yapın