Bilim Sanat Edebiyat Derneği kuruldu

Mart 23, 2022

Bilim Sanat Edebiyat Derneği kuruldu

Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BİSED) kuruldu. Bilim, sanat ve edebiyat alanında katkı sunanları aynı çatı altında toplamayı amaçlayan dernek, Dünya Şiir Günü’nde düzenledikleri törenle kuruluşunu ilan etti.

Törende, BİSED’in Kurucu Genel Başkanı Ahmet Telli, derneğin kuruluş bildirgesini kamuoyuna açıkladı. Telli,  “Özgür yaratıcılığı denetim altında tutmaya, baskılamaya ya da çıkarları için yönlendirmeye her zaman hazır iktidarların kazancıdır örgütsüzlük. Yaşanabilir bir dünya idealinde, doğaya, topluma, bireye dair sorunlar üzerinde düşünebilmemiz, tartışabilmemiz, dayanışmamız, yaratıcı etkinlikler gerçekleştirebilmemiz gerek: bunlar kalıcılaşmalı, süreklileşmelidir.”dedi.

Tüm ülkede örgütlenecek olan derneğin merkezi Ankara olacak. Derneğin, özgün yaratıcılık ediminde bulunan insanları bir araya getirme, zorluklara karşı dayanışmayı sağlama ve üretici etkinlikleri gerçekleştirme amacıyla kurulduğu açıklandı.

Bilim, sanat ve edebiyat alanında katkı sunanları aynı çatı altında toplamayı amaçlayan dernek,  Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenledikleri bir törenle kuruluşunu ilan etti. Dünya Şiir Günü etkinliklerinin de yapıldığı törende çok sayıda sivil toplum örgütleri de katıldı. Törende, dernek kuruluş bildirgesi ilk kez kamuoyuna açıkladı. Ahmet Telli tarafından okunan bildirgede, derneğin adındaki “Bilim, Sanat ve Edebiyat” ‘tan oluşan üç temel disiplinin derneğin özetlenmiş gerekçesi olduğunu vurguladı. Telli, bildirgede derneğin kuruluş amacını şöyle aktardı: 

“Bilim, sanat, edebiyat yaratıcı insan edimlerinin özgürlük içinde yaşama hakkından ödün verilemez üç canlı damarıdır. Bu üç yaratıcı disiplin, bilinmezlerin yüzündeki görünmezlik perdelerini kaldırmak idealinde buluşurlar. İnsanın insana ve doğayla yabancılaşmasını anlamak değiştirmek sorumluluğundadır. Bu üç alan örtüşmez özerklikte olmasına karşın üçü de birbirinden etkilenen, verimlerinden beslenen yoğun bir ilişki yaşarlar. Doğaları, varoluşları, amaçları aynı köktendir. Bunca yakınlığa karşın bilim, sanat, edebiyat bireylerini demokratik bir çatı altında, ortak amaçta buluşturan oluşumlar nadirdir. Söz konusu oluşumlar ne yazık ki dünyada da ülkemizde de kalıcılım kazanmamış, toplumsal bir davranış biçimine dönüşmemiştir. Bu durum temel bir yoksunluktur.

Özgür yaratıcılığı denetim altında tutmaya, baskılamaya ya da çıkarları için yönlendirmeye her zaman hazır iktidarların kazancıdır örgütsüzlük. Yaşanabilir bir dünya idealinde, doğaya, topluma, bireye dair sorunlar üzerinde düşünebilmemiz, tartışabilmemiz, dayanışmamız, yaratıcı etkinlikler gerçekleştirebilmemiz gerek: bunlar kalıcılaşmalı, süreklileşmelidir. Özgür etkileşim ortamlarının yaratıcılığa güç katacağı açıktır, örgütlü dayanışmanın hiçbir güçle kıyaslanamaz toplumsal önemi bilinmektedir artık.

Bu değerler insanlığın büyük acılarla edindiği deneyimlerdir. Bu üç disiplin ortak çatısı, tüzük ve programı maddelerinin özü ve ruhu, İnsan Hakları Beyannamesi’nden esinle düzenlenmiştir. Vazgeçilemez, ödün verilemez nitelikteki ilkelerdir bunlar, tarih boyunca zorlu mücadelelerle gerçekleşmiş devrimci kazanımlarımızdır. Bizler, derneğin kurucu üyeleri olarak Bilim Sanat Edebiyat Derneği (BİSED)in kuruluşunu ilan etmekten mutluluk duymaktayız.” 

Törende Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Prof. Dr. Zafer Gençaydın birer konuşma yaparak bilimle sanatın ve edebiyatın dünyayı yeniden kurmanın ve insanın bilincini oluşturması üzerinde etkilerinden bahsettiler. Çok sayıda bilim adamı, sanatçı, yazar ve şairin desteklediği derneğin kurucu üyeleri Ahmet Telli, Adnan Gerger, Cengiz Kaplan, Cevahir Bedel, Gül Meriç Çoşkun, Nevin Koçoğlu, Sema Güler’den oluşuyor. 

edebiyathaber.net (23 Mart 2022)

Yorum yapın