Masthead header

Besim F. Dellaloğlu’nun “Kriz, Kritik, Kriter: Kültür ile Medeniyet Arasında Geçişler” başlıklı konuşması 12 Mart’ta

Akbank Sanat, “Felsefe Seminerleridizisinde “Kriz ve Kritik” olgularını odağına almaya devam ediyor. Felsefede kritik geleneğinin çağdaş örneklerini ve bunların ne tür düşünsel ve toplumsal krizlere cevap vermeye çalıştığını araştıran, mayıs sonuna kadar devam edecek seminer dizisinin Mart ayı konuşmacısı Besim F. Dellaloğlu olacak.

12 Mart 2020 Perşembe günü “Kriz, Kritik, Kriter: Kültür ile Medeniyet Arasında Geçişler” başlıklı konuşmasında Besim F. Dellaloğlu, “medeniyet” kavramının bu kadar çok kullanılması bizatihi bir krizin işareti olabilir mi? “Kültürel İktidar” kavgası kriterli bir kritik uygulaması olarak değerlendirilebilir mi? Kültür ile medeniyet kavramları arasındaki ilişkiler, geçişler kriz, kritik ve kriter üçlemesiyle birlikte daha anlaşılabilir kılınabilir mi? gibi soruların yanıtlarını irdeleyecek.

12 Mart 2020 Perşembe, 18:30

Konuşmacı: Besim F. Dellaloğlu

“Kriz, Kritik, Kriter: Kültür ile Medeniyet Arasında Geçişler”

Besim F. Dellaloğlu 1965’de İstanbul’da doğdu. 1984’de Galatasaray Lisesi’ni, 1990’da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi’nde Sosyoloji alanında hocası felsefeci Ömer Naci Soykan danışmanlığında yaptı. Lisans ve lisansüstü eğitimi esnasında uzun süre Fransızca turist rehberliği yaptı. Memleketin büyük bir bölümünü gezdi. Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde (1998), Paris VIII Üniversitesi’nde (2002), Lizbon Üniversitesi’nde (2014), Strasbourg Üniversitesi’nde (2017-2018), Mainz Gutenberg Üniversitesi’nde (2018-2019) doktora sonrası araştırmalarda bulundu ve dersler verdi. Bu vesileler sayesinde dönem dönem Frankfurt, Paris, Lizbon, Strasbourg ve Mainz’da yaşadı. Türkiye’de Mimar Sinan, Marmara, İstanbul Bilgi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Kırklareli, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinde dersler verdi. 2019’da üniversiteden emekli oldu. Okuryazarlığa devam ediyor. Mevcudu bulunan kitapları şöyledir: Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum (Say), Romantik Muamma (Ayrıntı), Benjamin (Derleme-Say), Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya (Ayrıntı), Modernleşmenin Zihniyet Dünyası: Bir Tanpınar Fetişizmi (Kadim), Zamanın İçinden Zamanın Dışından (Heretik).

Programın gelecek etkinlik takvimi ise şöyle:

Felsefe Seminerleri Dizisi “Kriz ve Kritik”

Moderatör: Emre Şan

Kasım 2019 – Mayıs 2020

 9 Nisan 2020 Perşembe, 18:30

Konuşmacı: Zeynep Gambetti

“Şimdiciliğin Eleştirisi: Zaman Algısı ve Kriz”

 14 Mayıs 2020 Perşembe, 18:30

Konuşmacı: Ferda Keskin

“Tarihsel Ontoloji Olarak Kritik”

edebiyathaber.net (11 Mart 2020)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r