“Modern Resmin Belirişi ve Modern Akımlar” dersi başvuruları başladı

Ocak 30, 2020

“Modern Resmin Belirişi ve Modern Akımlar” dersi başvuruları başladı

Ders 101’in düzenlediği “Modern Resmin Belirişi ve Modern Akımlar” eğitimi başvuruları başladı.

Eğitimin Konusu:

Her dönem, her uygarlık ve her çağ (Mısır, Eski Yunan, Gotik, Rönesans, Barok) öncekinden  kopuşla, yenilikle gelir ama modernite yalnızca bir kopuş ve yeninin gelmesi değil kökten değişimdir, yeryüzünde görülmemiş bir sanat anlayışının ortaya çıkmasıdır.

Modern sanat nedir? Bu dönüşüm nerede aranmalıdır? Neden bu denli kökten bir değişimin/dönüşümün modernite ile ortaya çıktığı söylenmektedir?

4 haftalık programımız boyunca görseller eşliğinde modern akımları incelerken teknik ve stilleri ele alınarak modern sanatı modern yapan özellikler ve modern sanatçıların kendi zamanlarıyla ilişkileri incelenecektir.

Eğitmen: Aykan S. Alemdaroğlu (Özgeçmiş için>>>)

Eğitimin İçeriği:

1. Hafta:
Modern resmin belirdiği an: Gerçekçiler ve İzlenimciler. Bu iki akım incelenirken resimde temsil sorusu işlenecektir.

2. Hafta:
Post-izlenimciler ve aynı dönemde modern olmayan akım ve kimi sanatçılar ele alınarak Post-izlenimcilerle karşılaştırma yapılacaktır.

3. Hafta:
20. Yüzyılın başında moderniteyi tanımlayan ve modern çizgiyi belirleyen Avangard sanatçı ve akımlar incelenecektir. (Favuzim, Dışavurumculuk, Kübizm, Fütürizm)

4. Hafta:
İki dünya savaşı arası sanatçı ve Avangard akımlar incelenecektir. (Dada, Gerçeküstücülük, Konstrüktivizm, Formalizm, Bauhaus, Soyut Resim)

Tüm programa katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.

Tarih: 1, 8, 15, 22 Mart  2020
Süre:  4 Hafta / Haftada bir gün / Pazar günleri / Saat: 13:00 – 16:00
Ücret: Tüm program: 455 TL / Tek ders giriş: 130 TL
Mekan: Türk Amerikan Derneği

edebiyathaber.net (30 Ocak 2020)

Yorum yapın