Bernard Lewis’ten “İslam’ın Krizi”

Mart 28, 2023

Bernard Lewis’ten “İslam’ın Krizi”

Bernard Lewis’in İslam’ın Krizi adlı kitabı, M. Murtaza Özeren çevirisiyle Kronik Kitap tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

ORTADOĞU’DA İKTİDAR MÜCADELELERİ ve BİTMEYEN SAVAŞ…

Hata Neredeydi? ile Doğu’nun geri kalış tarihini inceleyen ünlü tarihçi Bernard Lewis, devam kitabı niteliğindeki İslam’ın Krizi’yle bitmek bilmeyen iktidar mücadelelerinin İslam dünyasına ne denli zarar verdiğini ortaya koyuyor. Lewis, siyasal İslam’ın dinî kökenlerine bakarken İran, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde radikalizmin yükselişini, Vehhabi öğretisinin ve Suudi petrol parasının İslam dünyasının geri kalanı üzerindeki etkilerini inceliyor.

İslam’ın Krizi Hazreti Peygamber’in savaşları ve komutanlığından başlayarak İslam’ın, kendisinden olmayanlarla mücadelesine bakan yönünü geniş bir çerçevede ele alıyor. İsrail’in kuruluşu, İran Devrimi, Soğuk Savaş, Sovyetlerin Afganistan’da yaşadığı mağlubiyet, Körfez Savaşı ve 11 Eylül saldırıları gibi Ortadoğu İslam toplumu için önemli olaylara ve sonrasında doğan şiddetli çatışmalara odaklanıyor.

İslam dünyasında on dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren süregelen iktidar mücadeleleri ve siyasal İslamî akımların yol açtığı istikrarsızlık, bir zamanlar bilimsel araştırmalar ve felsefi sorgulamalarla dünyaya yön veren İslam uygarlığının beşiği olan bu coğrafyada daimî bir savaş haline yol açmıştır. İslam’ın Krizi’nde Lewis, İslam dünyasının bu rolünü nasıl ve niçin kaybettiğine odaklanıyor ve siyasi açıdan durulamayan İslam dünyasındaki sorunun kaynağını göstermeye çalışıyor.

Ortadoğu çalışmalarının en önde gelen isimlerinden Bernard Lewis, İslam’ın Krizi’nde siyasal ve radikal İslam’ın Ortadoğu ile modern Batı dünyası arasındaki ilişkileri nasıl kopardığını büyük bir kalem maharetiyle anlatıyor.

“Batı ile İslam dünyası arasındaki gerilimlere ilişkin güncel tartışmalara tam zamanında ve kışkırtıcı bir katkı.” – Business Week

“Duayen Ortadoğu tarihçisi Lewis’in kaleminden olağanüstü bir kavrayışla dolu çok kıymetli bir eser.” – The Wall Street Journal

Yazar hakkında

Londra Üniversitesi’nde eğitim gören Lewis, yüksek lisansını tarih alanında yoğun olarak Ortadoğu tarihi üzerine çalışarak yaptıktan sonra doktorasını da İslam Tarihi üzerine verdi. Türkçeyi Paris Üniversitesi’ndeki araştırmaları sonucunda öğrendi. 1938 yılında üniversitelerde ders vermeye başladı; Londra Üniversitesi’nde 1974’e kadar, bu tarihten 1986’ya kadar da Princenton Üniversitesi’nde dersler verdi. 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü’nü aldı. Araştırma alanları Ortaçağ İslam Dünyası, günümüz Ortadoğusu ve Osmanlı İmparatorluğu’ydu. Bu konular hakkında yirmi beş kadar kitap yazmıştır. En önemlileri arasında şunlar zikredilebilir: Tarihte Araplar, Modern Türkiye’nin Doğuşu, İslam’ın Siyasal Söylemi, Müslümanların Avrupa’yı Keşfi ve Ortadoğu: İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi. Hata Neredeydi? ondan fazla dile tercüme edilmiştir. Lewis 2018’de hayatını kaybetmiştir.

edebiyathaber.net (28 Mart 2023)

Yorum yapın