Beral Madra ile “20. yy’dan Bugüne Küresel Sanat ve Kültür Sanayisi” dersleri başlıyor

Nisan 13, 2021

Beral Madra ile “20. yy’dan Bugüne Küresel Sanat ve Kültür Sanayisi” dersleri başlıyor

Ders101’in düzenlediği Beral Madra ile “20. yy’dan Bugüne Küresel Sanat ve Kültür Sanayisi” eğitimi 20 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Eğitimin Konusu

Küresel ekonomi ve siyasetin Neo-kapitalizm ve Hakikat-sonrası ideolojilerle tüm yaşamı yönlendirdiği günümüzde, bu iki olgunun insani değerler boyutunu oluşturarak gerekli üçgeni tamamlayan küresel kültür ve sanat sanayisinin bileşenleri, işlevi ve üretimini açıklayan bir çalışmayı sunuyoruz.
Küresel ekonomi ve siyasetin günümüzdeki ikilemli ve krizlere açık durumu, küresel kültür ve sanatın bu süreç içindeki gelişmeleri üstüne düşünerek gerekli altyapıların ve süreçlerin yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. Bu işlevi yerine getirmek için gerekli üç durum söz konusudur: Bilgi, Bellek, Sürdürülebilir Üretim.

Theodor Adorno 1944’de yazdığı “Kültür Sanayii: Kitlesel Yanılma Olarak Aydınlanma” metninde şöyle diyor:

“İlgili taraflar kültür endüstrisini teknolojik terimlerle açıklar. Milyonlarca insan söz konusu olduğu için, sayısız yerde benzer gereksinimleri benzer mallarla doyuracak belirli üretim süreçleri gereklidir. Bir kaç üretim merkezi ile çok dağınık tüketim noktaları arasındaki teknik karşıtlık örgütlenme ve yönetimci planlama ister. Dahası, standartlar tüketicinin gereksinimlerine göre temellendirilir ve bu nedenle de çok az bir direnişle kabul görür. Sonuç, sistemin bütünlüğünü gittikçe güçlendiren bir müdahele çemberidir ve geri dönüşümlü bir taleptir. Teknolojinin toplum üstüne uyguladığı gücün temelinin gerçekte topluma ekonomik açıdan egemen olanların gücü olduğundan hiç söz edilmez. Teknik rasyonilazyon egemenlik rasyonalizasyonun kendisidir”.

Modernizm, Postmodernizm, İlişkisel Estetik, Sergiler, Bienaller, Kurumlar, Galeriler, STKlar, Girişimler, Türkiye’de 1980-2021 Sanatçılar ve Üretimleri, Küratörlük ve örnek olarak BM Çağdaş Sanat Merkezi başlıklarıyla dört bölümden oluşan çalışma katılımcıları 20.yy’dan günümüze sanat ve kültür gelişmeleri, kültür ve sanatın toplumlardaki işlev ve yeri, kültür ve sanat üretiminin siyasal, ekonomik ve toplumsal etkileri, sanatçıların konumu ve çalışma koşulları, yapıtlar ve üretimler üstüne yeniden bilgilenmeye ve düşünmeye yönlendiriyor.

Eğitimin İçeriği

1. Hafta 
Modernizm, Postmodernizm, İlişkisel Estetik

2. Hafta

Sergiler, Bienaller, Kurumlar, Galeriler, STKlar, Girişimler

3. Hafta
Türkiye’de 1980-2021 Sanatçılar ve Üretimleri

4. Hafta
Küratörlük ve BM Çağdaş Sanat Merkezi

Tarih: 20/27 Nisan – 4/11 Mayıs 2021
Süre: Toplam 4 hafta, Haftada bir gün / Salı günleri / Saat: 18:30 – 20:30
Mekan: Zoom

Beral Madra Kimdir?

Beral Madra, sanat eleştirmeni ve küratör, Galeri BM and BM Çağdaş Sanat merkezi ve Arşivi kurucusu ve yöneticisi (1980’den günümüze); Istanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Fotograf sanatçısı Teoman Madra ile evli, çocukları Tulya Madra (tasarımcı) ve  Yahya Mete Madra (siyasal ekonomist).

1. (1987) ve  2. (1989) Istanbul Biennallerini sanat yöneticisi, 43., 45., 49., 50., ve 51. Venedik Bienalleri Türkiye Pavyonu yöneticisi ve küratörü, Modernlikler ve Bellekler, İslam Dünyasından Çağdaş Sanat, 47. Venedik Bienali sergisi eş küratörlüğü. 53. (2009) Venedik Bienali Orta Asya Pavyonu, 54. (2011) Venedik Bienali Azerbeycan Pavyonu  küratörlüğü. Alanica, Güney Ossetia (2013) sergisi, 3. and 4. Çanakkale Bienali (2012-2014) küratörlüğü, 8. Bükreş Bienali (2018) küratörlüğü.

1984’den günümüze kendi galerileri ve İstanbul’un çeşitli kamusal ve özel mekanlarında yerel ve uluslararası sanatçılarla 250’den fazla sergi düzenledi.

İskele-Türkische Kunst Heute (Berlin-Stuttgart) (1994);
Orient Express (Berlin 1994); 
“Sheshow” (Sofya, 2002); 
“Registering the Distance- Istanbul/Los Angeles”, Crazyspace, Santa Monica (2003); 
“Neighbours in Dialogue, Ars Aevi, Sarajevo için Istanbul Koleksiyonu” , Feshane, İstanbul and Sarajevo (2007-2008); 
Bahçesaray, Kırım, Çağdaş Sanat Sergisi (Türkiye, Yunanistan, Rusya, Ukrayna) (2008); Pamplona, İspanya, Huarte Contemporary Art Center’da Türkiye Sanat Haftası, (2008); 
Next Wave, Türkiye’den 17 Kadın Sanatçı Sergisi, Berlin,  Pariser Platz Akademisi (2009); Cityscapes, Lothringer 13, Münih ve Istanbul Siemens Sanat Galerisi (2010-2011) gibi uluslararası sergilerin küratörlüğünü yaptı. 

Berlin Senatosu Istanbul Sanatçı Bursu’nun Mentörlüğünü yaptı ve 60 sanatçıyı konuk etti, sergilerini düzenledi (1995-2013). 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetmenliği Bölümünü kurdu (1998-2002). Diyarbakır Kültür ve Sanat Merkezi’nin kurulmasında ve sergi küratörlüğünde çalıştı (2002-2010) ; Gelecek Kültürü ve Sanatı Vakfı kurucusudur ( 1994’den günümüze); AICA Türkiye kurucusu ve onursal. başkanıdır (2003-) 

Yayınlar:

“Identity of Contemporary Art” (1987), 
“Post-peripheral Flux-A Decade of Contemporary Art in Istanbul” (1996); 
“İki Yılda Bir Sanat” (Bienaller üstüne Yazılar) (2003); 
“Neighbours in Dialogue” (2005),
“Maidan” Essays on Contemporary Art in South Caucasus and Middle East, BM CAC Publications, 2007. 
“Home Affairs”, Essays on Contemporary Art in Turkey, BM CAC Publications, 2009. 

Ön kayıt ve detaylı bilgi için:

Esra Arıkan (532) 374 18 46

Kayıt için>>>

edebiyathaber.net (13 Nisan 2021)

Yorum yapın