Başka bir sosyoloji mümkün mü?

Eylül 26, 2014

Başka bir sosyoloji mümkün mü?

toplumun-mantigiAli Yaşar Sarıbay’ın “Toplumun Mantığı” adlı yapıtı Sentez Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Sosyolojinin bir uzmanlık dalı olarak teknolojik özellik kazanması, onun insan dünyasını şeyleştirmesine, dolayısıyla yapay bölümlere tâbi tutulmasına da sebep olmuş; alt-işbölümleri, uzmanlıklar geliştirerek sosyal olanı tümleşik (İntegrated) şekilde anlama olanaklarının kısıtlanmasına yol açmıştır.  Bir düşünüş tarzının uzmanlaşmasının ve teknik bir algılamaya hapssolmasının doğurabileceği önemli sonuçlardan biri sosyolojinin de başına geldi: Toplumsal pratiği, faillerini dışlayarak uzman kişinin mantığına göre kavramlaştırmak ve rasyonalize etmek… Bir başka deyişle, sosyologun bir disiplinin düşünürü olarak toplumsal dünyaya dair bilgilerimize açıklık getirecek ve onları sistemleştirmeye hizmet edecek bir bağlantısal sıralamayı, sadece kendi algı, yargı ve anlam dünyasının sûreti şeklinde yansıtmak; teknik bir epistemolojiyi, toplumsal bir ontolojinin yerine geçirmek.

“Toplumun Mantığı”, aslında bu zaafın doğurduğu boşluktan başka tür bir sossyolojinin imkânlarını sınamayı amaçlayan ilk girişim sayılabilir. Bu itibarla, sosyolojinin sosyologun kendi anlatısını değil, failin ve fiilin kendilerini nasıl bir mantıkla anlattıklarının anlatısının sunumunu yapar. Kalkış noktası ise, toplumun kendisinin mantıksal olduğu değil; toplumsal faillerin ve fiillerin bir yandan; onlar üzerine gözlem yapanların öbür yandan, topluma dair bilgilerinin bir mantık içerdiğidir. Bu çerçevede kitap, mütevazi bir amaç taşımaktadır: Sosyoloji disiplinine ilişkin yeni bir yorum getirme denemesinde bulunmak; sosyolojinin mantıksal bir anlatı olarak önceden söylenmiş olanlarla ve bilinenlerle temas içinde nasıl bir sunulma imkânına sahip olabileceğini göstermek.

edebiyathaber.net (26 Eylül 2014)

Yorum yapın