“Atebetü’l-Hakayık” günümüz Türkçesiyle raflarda

Ocak 20, 2016

“Atebetü’l-Hakayık” günümüz Türkçesiyle raflarda

1453191705_ATEBETU_L_HAKAYIK_page_001Şair Edib Ahmed Yüknekî tarafından kaleme alınan ve yazılı Türk edebiyatının ilk döneminden günümüze ulaşabilmiş az sayıda eserden biri olan Atebetü’l-Hakayık, İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Hakaniye lehçesi de denilen Karahanlı dönemi Türkçesinin nadir örneklerinden olan eser, Orta Asya Türk kültüründen izler taşıması dolayısıyla da Türk edebiyatı tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Uygur Türkçesi ve aruz ölçüsüyle yazılmış olan Atebetü’l-Hakayık, kolayca anlaşılacak ve akılda tutulabilecek şekilde düzenlenmiş, yazarı tarafından Büyük Emir Dad Sipehsâlâr Bey’e armağan edilmiştir.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nüshası esas alınarak önce latinize edilen eser, daha sonra günümüz Türkçesine aktarıldı. Aruz ölçüsüyle yazılmış olan metin, dörtlüklere ya da beyitlere bölünmeden, özgün metinde olduğu gibi bırakıldı.

Halka öğüt vermek amacıyla kaleme alınan, özellikle bilgi, dilin kullanılması ve akıl konuları üzerinde durulduğu görülen Atebetü’l-Hakayık, Ayşegül Çakan’ın özenli çevirisiyle günümüz Türkçesine kazandırıldı.

Edib Ahmed Yüknekî (yaklaşık 11. yy sonu-12. yy ilk yarısı):

Eserinde adının Edib Ahmed, doğduğu yerin Yüknek, baba adının Mahmud-ı Yüknekî olduğu belirtilen şair hakkında çok az bilgiye erişilebilmiştir. Arapça ve Farsça bildiği tahmin edilmekte, esere sonradan eklendiği düşünülen bölümde gözlerinin görmediği söylenmektedir. Doğum ve ölüm tarihi gibi Yüknek ilinin yeri de kesin olarak tespit edilebilmiş değildir.

edebiyathaber.net (20 Ocak 2016)

Yorum yapın