“Aşiretler Tarihi” yayımlandı

Kasım 1, 2021

“Aşiretler Tarihi” yayımlandı

İbrahim Bozkurt’un yazdığı “Aşiretler Tarihi” Nûbihar Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Araştırmacı yazar İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan, 784 sayfadan oluşan kitap ağırlıklı olarak Kürt aşiretlerinin üzerinde dursa da Kürt coğrafyasında yerleşik olan Türkmen, Arap ve diğer halklardan aşiretlerden de bahsetmekte ve bu aşiretler arasındaki ilişkilere de değinmektedir.

Yazar İbrahim Bozkurt kitabına konu olan Aşiretlerin gerçekliği hakkında şunları aktarmaktadır: “ Şüphesiz ki Türkiye’de ve bilhassa Ortadoğu’da, hattâ dünyada aşiret yapılanması bir realitedir. Nuh (a.s.)’dan bu yana bu bölgede insanlar aile, kabile ve aşiretler; aşiretler de abr ve bentler şeklinde örgütlenmiştir. Kimi büyük aşiretlere daha sonra beylik ismi verilmiş, bir araya gelerek bir bölgeye hükmeden bazı aşiretlere de devlet ismi verilmiştir. Belirli kıstaslar çerçevesinde aynı dil, kültür ve coğrafyayı paylaşan insanlar aynı topraklarda bir araya gelmişlerdir.”

Bozkurt bireylerin aşiretler hakkında bilgi sahibi olması gerekliliğini şöyle söylemektedir: “Bu konuda kitap yazmamız insanları kendi kavimlerini, atalarını, bağlı oldukları toplumları kültürel, tarihsel, soy bağı açısından tanımaya teşvik etmek içindir.”

Bozkurt günümüz aşiret yapısıyla eskiden beri süren aşiret yapısının değiştiğine dikkat çekmektedir. Bileşenleri, yaşam biçimi, sosyolojisi, aşiret reisliği konularında ciddi değişiklikler olduğunun altını çizmektedir. “Günümüzde aşiret olarak kabul edilen kavim ve kabilelerin geçmişteki aşiret yapısına benzer bir tarafı kalmamıştır. Aşiret yapısının dağılmaya başlaması ve aşiret biçimi yönetim şeklinin terk edilmesi Osmanlı dönemi Tanzimat Fermanı (1839) ile başlamıştır. O günden günümüze kadar aşiretler arasındaki çözülme ve dağılma hâlâ devam etmektedir. Bu nedenle bugünün aşiret yapısını inceleyenler günümüzdeki yaşam tarzını eski tarihî aşiret yapısı ile karıştırmamalıdırlar.”

edebiyathaber.net (1 Kasım 2021)

Yorum yapın