Exlibris dizisi iki yeni kitapla okurun karşısında

Eylül 14, 2021

Exlibris dizisi iki yeni kitapla okurun karşısında

Miguel de Unamuno’dan Roman Nasıl Oluşturulur ve Ömer Seyfettin’den Genç Kızlar İçin Altı Derste Tabiî Yazmak Sanatı & Edebiyat Yazıları Ketebe Yayınları etiketiyle Exlibris dizisinden yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Ketebe Yayınları’nın Exlibris dizisi, yazma serüvenine katılmak isteyenlere veya okuduklarının geldiği kaynağı merak edenlere farklı seçenekler sunmaya devam ediyor. Eylül ayında Exlibris dizisinden çıkan iki yeni kitap daha okurla buluştu. Bunlardan ilki Miguel de Unamuno’nun Roman Nasıl Oluşturulur’u, ikincisi ise Ömer Seyfettin’in Genç Kızlar İçin Altı Derste Tabiî Yazmak Sanatı & Edebiyat Yazıları adlı eseri. Farklı coğrafyalardan ve zaman dilimlerinden yazarların yazma süreçlerini bir araya getiren Exlibris dizisi, hem okurlara yeni perspektifler kazandırıyor hem de yazmaya meraklı olanlara önemli ipuçları veriyor.

Roman Nasıl Oluşturulur – Miguel de Unamuno

Döneminin önde gelen yazarlarından, düşünürlerinden ve varoluşçuluk akımının temsilcilerinden biri olan Miguel de Unamuno; roman, öykü, şiir, deneme ve oyun türünde eserler vermiş bir isim. 20. yüzyıl İspanya’sını ve ülkesinde yaşanan iç savaşı eserlerine taşıyan Unamuno, 1924 yılında diktatör Miguel Primo de Rivera tarafından Fransa’ya sürgüne gönderildi. Sürgündeyken yazdığı Roman Nasıl Oluşturulur anlatısını yıllar sonra yeniden ele alan yazar, kitapta aradan geçen zamanda eklemek istediği şeyler için parantezler açarak okura değişen ve dönüşen yönlerini de gösteriyor.

Roman Nasıl Oluşturulur, yazmayla ilgili formüller vermek yerine Miguel de Unamuno’nun zihninde bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Tasarladığı romanı ve kahramanı Jugo de la Raza’mı merkeze alan eserde Unamuno, okuduğu kitaplardan, şiirlerden ve yaşadığı dönemin ruh halinden pek çok alıntıyı alarak yorumluyor bir bakıma. Ortaya roman yazan bir yazarın karmaşık duygu ve düşüncelerinden serpilen yeni fikirler ve zihin haritası çıkıyor. Okurla samimi bir sohbet şeklinde ilerleyen kitap, onu da yazma eylemine dahil ediyor.

Okur ve yazar arasındaki sınırları ortadan kaldıran, varoluşçu düşüncelerini sıralayan Miguel de Unamuno, iki öznenin bir olduğu yeri şöyle anlatıyor: “Bir roman nasıl oluşturulur, iyi bir soru ama roman ne için ve neden oluşturulur diye sorulması daha doğru olur. Bir roman ne için veya neden oluşturulur? Romancı olmak için. İyi de ne için romancı olunur? Okura dönüşmek, kişinin okurla bir olmasını sağlamak için. Ve kişi ancak ve ancak hem romancı hem de romanın okuru olduğunda her ikisi birden radikal yalnızlıklarından kurtulmayı başarabilir. Bir olmayı başarır başarmaz da güncellenir ve güncellenerek ebedileşirler.”

Roman Nasıl Oluşturulur, yazmakla okumak arasındaki bağlantıyı ortaya koyan ve yazmak isteyenlere bir yazarın zihnini gösteren önemli bir eser olarak karşımızda duruyor.

Genç Kızlar İçin Altı Derste Tabiî Yazmak Sanatı & Edebiyat Yazıları – Ömer Seyfettin

Edebiyat dünyasına şiirle giren Ömer Seyfettin, daha çok yazdığı hikayelerle herkesin dünyasında önemli bir yer edindi. Milli edebiyatın en önemli temsilcilerinden biri olan Ömer Seyfettin’in Genç Kızlar İçin Altı Derste Tabiî Yazmak Sanatı & Edebiyat Yazıları adlı eseri Osmanlıca aslından günümüz Türkçesine çevrilerek okurla buluştu.

Yazar altı ders olarak tasarladığı anlatının beşini yazabildi. Kitapta bu beş ders ve Ömer Seyfettin’in yaşadığı dönemin edebiyat ortamını anlatan yazıları bir araya getirildi.

Yazma üzerine derslerin yer aldığı ilk bölümde yazmak isteyenlere dönemin önemli eserleri ile yazarları, bunların nasıl ele alınması gerektiği örneklerle ve çeşitli tavsiyelerle sunuluyor. “Edebiyat Yazıları” bölümü ise dönemin tüm açmazlarını, siyasetin kültür hayatına yansımalarını ve ortaya çıkan akımların farklı yönlerini anlatıyor.

“On sene içinde beş asırlık bir yolu koşarak geçmek istemek bizi ne kadar çok yordu! Şark medeniyetinden ayrılıyor, Garp medeniyetine giriyorduk. Esvaplarımız, fikirlerimiz, umdelerimiz, telâkkilerimiz değişti. ‘Ümmet’ sisteminin neticesi olan ‘Divan edebiyatı’mız Tanzimat’tan sonra gözden düşmüş, asrî edebiyat temayülleri baş göstermişti. ‘Edebiyat-i Cedide’ ümmet devrinin lisanından başka her şeyini terk etti.” diyen Ömer Seyfettin, dilde yaşanan büyük değişimin oluşturduğu sorunları o dönemi bizzat yaşayan biri olarak anlatıyor.

Hikâyeleriyle hepimizin hayatına temas etmiş olan Ömer Seyfettin’in edebiyat kuramıyla ilgili yazılarını okumak hem Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecine tanıklık etmek, hem de dönemin yazın dünyasını oluşturan etmenleri tanımak anlamına geliyor.

edebiyathaber.net (14 Eylül 2021)

Yorum yapın