Antik Yunan’dan günümüze “Edebiyat Eleştirisi ve Teori”

Haziran 30, 2024

Antik Yunan’dan günümüze “Edebiyat Eleştirisi ve Teori”

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Edebiyat Eleştirisi ve Teori” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Yazar Pelagia Goulimari’nin imzasını taşıyan bu çalışma, Antik Yunan’dan günümüze edebiyat eleştirisi ve teorisine dair kapsamlı bir resim sunmanın yanı sıra epik, trajedi, komedi, roman, şiir gibi edebî türleri, romantizm, realizm, modernizm, postmodernizm gibi edebî hareketleri entelektüel ve estetik bir bağlam içinde ve eleştirel bir bakış açısıyla konumlandırıyor. Kitabın çevirisi Ayhan Koçakaya’ya ait. 

Tanıtım metninden

VBKY’nin edebiyat kitaplığı, Pelagia Goulimari’nin yazdığı, Ayhan Koçkaya’nın dilimize kazandırdığı “Edebiyat Eleştirisi ve Teori” kitabıyla genişlemeye devam ediyor. Pelagia Goulimari’nin bu çalışması Antik Yunan’dan günümüze edebiyat eleştirisi ve teorisine dair kapsamlı bir resim sunuyor. Kitap, Platon’dan Derrida’ya, Aristoteles’ten Virginia Woolf’a, Rönesans hümanistlerinden çağdaş postyapısalcılara kadar birçok önemli düşünür ve eleştirmeni “mimesis”, “ilham”, “benlik”, “toplum”, “kültür” ve “etik” gibi oldukça geniş bir kavram ağı içinde ele alıyor. Teorileri ve teorisyenleri indirgemeden tanıtmayı ve birbiriyle ilişkilendirmeyi başaran Goulimari, kitap boyunca yer alan çapraz referanslarla bütünlüklü bir okuma ortaya koyuyor. Epik, trajedi, komedi, roman, şiir gibi edebî türleri, romantizm, realizm, modernizm, postmodernizm gibi edebî hareketleri entelektüel ve estetik bir bağlam içinde ve eleştirel bir bakış açısıyla konumlandıran Goulimari’nin eseri, 2500 yılı aşkın edebiyat eleştirisi tarihine dair oldukça bilgilendirici ve anlaşılır bir çalışma. Edebiyat Eleştirisi ve Teori yalnızca konunun uzmanları için önemli yorum ve değerlendirmeler içeren bir eser değil, aynı zamanda edebî teoriyle ilk kez tanışanlar veya edebiyat eleştirisi ve tarihi konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için de ideal bir giriş.

Kitaptan:

“Elbette edebiyat teorisi ve eleştirisi, üzerine kafa yorduğu edebiyat kadar eskidir. Düşünce tarihinde çok disiplinli, uluslararası ve son derece önemli bir alan olan edebiyat teorisi ve eleştirisi, dünyaya ve kültürle toplumun geniş sahasına kendini açar. Çağdaş eleştiri kanonunun dışına çıkmak, eleştirinin tarihsel derinliği ve coğrafi genişliğini keşfetmek mevcut ortodoksilere karşı edebiyat zevkimizi ve eleştirel dilimizi ihya edecek kayda değer bir çabadır.”

Yazar hakkında

Yunan asıllı İngiliz Yazar ve Akademisyen Pelagia Goulimari, Oxford Üniversitesi’nde edebiyat eleştirisi, feminist teori, kıta felsefesi, 18. ve 19. yüzyıl İngiliz edebiyatı konusunda dersler vermektedir. Goulimari, 1993 yılından itibaren kurucusu olduğu ve Alain Badiou, Jean Baudrillard, Andrew Benjamin, Homi K. Bhabha, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Costas Douzinas, Robert Young, Slavoj Žižek gibi eleştirmen ve filozofların çalışmalarının yayımlandığı Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities adlı derginin baş editörüdür. After Modernism: Women, Gender, Race (2022), The Oxford Encyclopedia of Literary Theory (2022), Love and Vulnerability: Thinking with Pamela Sue Anderson (2020), Women Writing Across Cultures: Present, Past, Future (2017), Toni Morrison (2009) ve Postmodernism: What Moment? (2007) Goulimari’nin başlıca eserleri arasındadır.

Yorum yapın