“Antik Kentler” yayımlandı

Ekim 8, 2015

“Antik Kentler” yayımlandı

Antik_KentlerCharles Gates’in yazdığı ve Barış Cezar’ın Türkçeye çevirdiği Antik Kentler: Antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma’da Kentsel Yaşamın Arkeolojisi, Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) etiketiyle yayımlandı.

Arkeolog ve sanat tarihçisi Charles Gates’in kaleme aldığı kitapta, antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma’nın kent ve medeniyetleri arkeolojik bakışla sunuluyor. Odak noktası kentsel merkezler olan kitapta mimari ve diğer maddi kalıntılar, tarihsel ve sosyoekonomik bağlamlar, buralarda yaşamış insanların deneyimleri ele alınıyor. Charles Gates kentsel merkezlerin izini, MÖ dokuzuncu ve altıncı binyıllarda Yakındoğu’da ilk ortaya çıkışlarından MS dördüncü yüzyılın başlarında paganlığın sonlarına dek sürüyor.

Antik Kentler: Antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma’da Kentsel Yaşamın Arkeolojisi antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma dünyalarının kentlerini, ağırlıklı olarak fiziksel görünüm, kentsel biçim ve bu kentlerin kültürel ve tarihsel bağlamları üzerinden inceliyor. Antik kentler, sokaklar, meydanlar ve aralarındaki diğer alanları dolduran binalarla birlikte, yine bu yapıların kent planı içindeki düzenlerini ve antik toplumlardaki işlevlerini gösteren mimari unsurlar da kitaptaki kilit öğeleri oluşturuyor.

Antik Kentler, uzun zaman önce yaşamış insanların inşa ettiği bina ve nesneler aracılığıyla, Akdeniz havzası ve Yakındoğu’daki uzak atalarımızın yarattığı ve içinde yaşadığı kentsel ortamları anlamamıza yardımcı olmayı hedefliyor.

Charles Gates kitabında, Modern Pakistan’daki İndüs Vadisi’nden batıda İngiltere’ye kadar uzanan, Pers İmparatorluğu’nun denetiminde olup Büyük İskender tarafından fethedilen bölge ile Roma İmparatorluğu’nun en geniş halindeki topraklarının birleşimi olan engin bir alanı inceliyor.

edebiyathaber.net (8 Ekim 2015)

Yorum yapın