Ankara menşeli bir elektronik mecmua: Zezine

Ocak 1, 1970

Ankara menşeli bir elektronik mecmua: Zezine

Ankara menşeli bir elektronik mecmua olan Zezine, mevsimlik olarak İngilizce ve Türkçe yayınlanacaktır.

Zezine akademik olanla olmayan, popüler olanla olmayan, magazinsel olanla olmayan ikiliklerinin ötesinde bir olabilirliğin peşine düşer. Uzlaşmaz olduğu farz edilen bu gibi ayrışmaları daha yenilikçi, yaratıcı, eleştirel, nüktedan ve hatta kimi zaman şımarık bir tutumla ele almayı önerir. Zezine için dergicilik salt yazmak ve okumak değildir. Bakarak, görerek ve işiterek üretilen farklı anlatı biçimlerini bünyesinde buluşturmayı 4 gözle bekler.

Bu minvalde, yayın hayatına Nisan 2012’de yayınlanan sıfırıncı sayısıyla başlayan Zezine’de dosya konusu e-dergicilik olarak belirlendi. Dijital mecranın dergiciliğe hem üretim hem tüketim süreçlerinde ne gibi imkanlar vaat ettiği ve ne gibi sınırlılıklar getirdiği sorusundan hareketle yola çıkıldı.

Zezine’in her sayısı bir dosya konusu etrafında derlenen makaleler, röportajlar, portfolyolar ve videolar ile dosya konusundan bağımsız içeriklerden oluşuyor. Her dosya konusu bir önceki sayıda duyuruluyor.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen materyalin editoryal sürecinin yapılabilmesi için, sayfalarda duyurulan yayın tarihinden en az 20 gün önce yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Gönderilmek istenen içeriğin her iki dilde (İngilizce ve Türkçe) gönderilmesi tercih edilmektedir. Mümkün olmadığı durumlarda çeviri desteği verilebilmektedir.

Yorum yapın