Allen Wood’dan kapsamlı bir Immanuel Kant kitabı: “Kant’ın Etik Düşüncesi”

Temmuz 7, 2024

Allen Wood’dan kapsamlı bir Immanuel Kant kitabı: “Kant’ın Etik Düşüncesi”

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Kant’ın Etik Düşüncesi” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Yazar Allen Wood, kitapta modern dönemin en önemli filozofu Immanuel Kant’ın ahlak düşüncesine dair kapsamlı ve titiz bir analiz sunuyor. Kant’ı, aydınlanmanın tarihsel ve felsefi bağlamı içinde ele alan Wood, onun ahlak düşüncesini şekillendiren entelektüel akımları belirginleştirirken bir yandan da onun fikirlerinin kendisinden sonraki döneme etkisini ortaya koyuyor.

Tanıtım metninden

VBKY’nin felsefe kitaplığı, Allen Wood’un yazdığı, Umut Eldem ve Seniye Tilev’in dilimize kazandırdığı “Kant’ın Etik Düşüncesi kitabıyla genişlemeye devam ediyor. Kant’ın etik düşüncesini, daha kolay anlaşılabilecek ve günümüz etik sorularıyla daha yakından ilişkilendirilebilecek yeni bir yaklaşımla sunmaya çalışan Allen Wood, kitabın ilk kısmında, Kant’ın özellikle ödev, otonomi ve kategorik buyruk gibi önemli kavramlarının ahlak düşüncesindeki temel rollerini sunarken, ikinci kısmında ise bu düşüncenin antropolojik uygulamalarını aktarıyor. Wood’un bu eseri, Kant felsefesi ya da etik alanıyla ilgilenen herkes için temel bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

Kitaptan alıntı 

“Açıkça görüldüğü üzere, Kant’ın hem ahlaki ilkeleri hem de insan doğası kuramı sadece kendimizden duyduğumuz hoşnutsuzluğu artırmak için tasarlanmıştır. Hegel’in aksine, Kant için felsefenin vazifesi bizi insanlık durumuyla uzlaştırmak değildir. Kant, rasyonel varlıklar olarak durumumuzun tatminsizlik, kendine yabancılaşma ve bitimsiz bir mücadele hâli olması gerektiğini düşünür. Felsefe bunu aşmaya çalışmamalı, yalnızca bu durumun kaçınılmazlığıyla yaşamamıza ve daha da önemlisi, bize biçilen bu acılı vazifede ilerleme kaydetmemize yardımcı olmalıdır.”

Yazar hakkında

1942 doğumlu Amerikalı felsefeci ve sosyolog Allen Wood, lisans öğrenimini Reed College-Portland’da tamamladıktan sonra Yale Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Dünyanın önde gelen Kant uzmanlarından biri olan Wood, Indiana Üniversitesi’nde felsefe profesörü, Stanford Üniversitesi’nde emeritus profesördür. Wood’un başlıca eserleri şu şekildedir: Kant’s Moral Religion (1970) Rational Theology (1978), Karl Marx (1981), Hegel’s Ethical Thought (1990), Kant’s Ethical Thought (1999), Unsettling Obligations (2002), Kant (2004), Kantian Ethics (2008), Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals: A Commentary (2015).

Yorum yapın