Aleviler ile “yüce olan” ve ayrıca devlet arasındaki ilişki

Şubat 3, 2021

Aleviler ile “yüce olan” ve ayrıca devlet arasındaki ilişki

Hüseyin Kırmızı’nın “Yasa’dan Buyruk’a” adlı kitabı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

“Alevi topluluklar ne yazık ki artık kendilerini kendi kurucu ilkeleri ve Yasa üzerinden okumak yerine, bunları bir yük gibi deneyimlemekte, onun yerine Kırmızı’nın metin boyunca ifade etmeye çalıştığı devlet takıntılı bir yeniden inşanın peşinde koşmaktadırlar. Bir yandan devlet takıntılı bir inşanın peşinde koşarken, aynı anda devletle mesafelenme refleksinin varlığıdır trajediyi anlamlı kılan.”
Ayhan Yalçınkaya

İnsan hakları kuramlarının imkânlarıyla Aleviliğe bakmaktan ziyade, Aleviliğin tarihsel deneyimi üzerinden insan hakları kavramına ve kuramlarına bakıyor bu kitapta Hüseyin Kırmızı. İnsan hakları, hak ve yasa kavramlarının sağlamasını yapıyor. Böylelikle, iktidar ve devlet kavramlarının da bir sorgulamasını yapıyor. İnsan ile devlet arasındaki ilişkiyi, insan ile “yüce olan” arasındaki ilişkiyi düşünmeyi derinlere inerek kışkırtıyor.

Kitapta bu evrensel tartışma, Aleviliğin tarihsel bilgisi içinde dolaşarak yapılıyor: Buyruk yazmaları, yasanın —devletsiz— “organı” olarak Alevi topluluğu, cem, pirlik-mürşitlik-dedelik… Yasa ihlalinin, “ceza” statüsünden affedilemeyecek ağır bedeli olarak dar ve düşkünlük, özel bir ilgiyle tartışılıyor. Yasa’dan Buyruk’a insanı anlamlandırma etrafında bir tarihsel ve düşünsel arayış… 

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın.

Hüseyin Kırmızı

1985 Adıyaman doğumlu. Lisans ve yüksek lisansını A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptı. A.Ü Sosyoloji Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdürüyor.

edebiyathaber.net (3 Şubat 2021)

Yorum yapın