Masthead header

“Akademik Yaşam İçin Anahtar Kelimeler” yayımlandı

Princeton’dan Bir Düşünce Topluluğu’nun “Akademik Yaşam İçin Anahtar Kelimeler” adlı kitabı İthaki  Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Üniversite: Bu adın kendisi bilgiyi, kültürü ve toplumsal hayatımızdaki bu asli kurumun özündeki alabildiğine evrensel kapsama amacını akla getiriyor. Özgürce sorgulamanın ve özgür bir toplumun kaleleri, toplumsal dönüşümün ve ekonomik kalkınmanın motorları, ulvileştirici tefekkürün ve yaratımın dışa kapalı bahçeleri olan üniversiteler, geçmişin hikmetini ve geleceğin umudunu taşıyorlar. Ya da taşıyorlar mı acaba?

Princeton Üniversitesi’nde İnsan Bilimlerinde Disiplinlerarası Doktora Programı altında verilen “Disiplinlerarasılık ve Disiplin Karşıtlığı” başlıklı derste bir grup doktora öğrencisi ve öğretim üyesi tarafından ortaklaşa yazılmış bu eleştirel sözlükçe, akademik yaşama özgü elli sekiz terimi hem egoları hem de vicdanları rahatsız edecek tarzda tanımlamaya girişiyor. “Akademi”den “bibliyografya”ya “sözlük”ten “meslektaş değerlendirmesi”ne, “disiplin”den “metodoloji”ye kadar uzanan bir dizi terimi tahlil eden bu kitap, modern disipliner yaşamın insanı çoğu zaman aptallaştıran yapılarını irdeliyor ve dahası, “bilgi üretimi”ne kölece adanmanın, düşüncenin düşmanı olduğunu ileri sürüyor.

Oyunbaz ve kara mizahi bir dili, tutkulu ve derin bir eleştirel bakışı olan bu çalışma, öğretim, araştırma, teori, pratik ve akademik eğitime dair zorlu soruları gündeme getiriyor. Sonundaysa, ABD’nin akademik siperlerinden, okunmasında muhakkak fayda olan bir harekât raporu çıkıyor. Bizde de tartışma doğurmasını umduğumuz, kâh eleştirel kâh ironik bir müdahale.

edebiyathaber.net (23 Ocak 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r