Derrida Okumaları: Kurt Lewin’den Jacques Derrida’ya │İhsan Kurt

Bu yazıya alan kuramında çerçevelemeye bir yapıbozum denemesi başlığı da verilebilirdi ama bunun yeterince açıklayıcı olamayacağı kaygısını taşıdığımdan düşünürlerin adlarını öne çıkardım. Bu iki isim, K. Lewin ve J. Derrida  hakkında bazı bilgileri ve düşünceleri olanların “ne alaka?” gibi bir soru zihinlerinden geçebilir. Özellikle ülkemizde bu iki düşünce adamının az tanınması veya fikirlerinin zor anlaşılır … Read more

Derrida okumaları: Derrida sözlükleri│ İhsan Kurt

Bilindiği gibi bazı filozof, yazar ve şairlerle ilgili sözlükler yayınlanmış, bunlardan bir kısmı da Türkçe’ye çevrilmiştir. Özellikle bu gibi kişilerin nasıl okunması, nasıl anlaşılması konularında çok nadir kitaplar hazırlananlar arasında Levinas, Foucault, Leibniz, Spinoza, Rousseau, Descartes, Şekspir ve benzerleri olduğu gibi Derrida da vardır.  Ezra Pound “kişi, bir yazarı anlamak istiyorsa, onun en basit sözlerini … Read more

Derrida okumaları: “Derrida’yı Nasıl Okumalıyız? │ İhsan Kurt

Bir akademisyen olan Penelope Deutscher’in kitabı adından da anlaşılacağı gibi Derrida’nın nasıl okunması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, onun bazı kavramları öne çıkarılmıştır. Özellikle Derrida’nın kariyerine felsefe tarihi ve yirminci yüzyıl edebiyatından figürleri yorumlayarak başladığı vurgulanarak onun zihinsel bilgi birikimine dikkat çekilmiş, okuyucu bir anlamda uyarılmıştır.  Bu kitabın Derrida okuyacaklar için temel fikri öncelikle Derrida’nın … Read more

Derrida okumaları: Felsefe-edebiyat ilişkisi │ İhsan Kurt

Türkiye’de Derrida ile ilgili yayımlanan kitapların birçoğu çeviri kitaplardır. Oysa bu kitap çeviri olmayan Türkçe yazılmış birkaç kitabın arasında yer alır. Gülay’ın kitabında Derrida düşüncesi üzerinde çalışmanın zorluklarından ve bu düşüncenin çıkarım eğilimleriyle, yazım biçimleriyle daima hesaplaşan bir düşünce olduğundan bahsedilmekte. Bunun için felsefe-edebiyat ilişkisinin daha çok Derrida düşüncesine yaklaşmanın isabetli bir yol olacağı görüşünden … Read more

Derrida okumaları: “Yeni Bir Bakışla: Derrida”│İhsan Kurt

“Bir sanatçı ya da yazar, kendi işinin gelecek nesiller ya da başkaları tarafından nasıl okunacağı, alıntılanacağı, aktarılacağı ya da kullanılacağı konusunda kontrol sahibi değildir.” Derrida Bu kitap adından da anlaşıldığı gibi Derrida’yı “yeni bir bakışla” ele almaktadır. Kitabın giriş bölümünde niçin yazıldığına ilişkin bilgiler veriliyor. Okuyucu kitabı tamamen okuduğunda bu bölümün kitabın içeriğinin bir özeti … Read more

Derrida okumaları: Simon Glendinning’den “Derrida” │İhsan Kurt

Derrida üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Simon Glendinning “Derrida” (Çev. Nursu Örge. Dost Y, 2014) adını verdiği kitabının değişik sayfalarında Derrida’nın felsefi bir akım olan yapıbozumun babası olduğunu özellikle vurgular. Bu küçük kitapta ayrıca Derrida’nın zamanının büyük bir bölümünü Platon, Aristoteles, Augustinus, Montaigne, Descartes, Leibniz, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Husserl, Heidegger, Levinas gibi felsefe tarihinden … Read more

Derrida okumaları: David Mikics “Jacques Derrida Kimdir?” | İhsan Kurt

“ Derrida okumak kendi yüz tikleri üzerinde çalışan bir adamı izlemek gibidir.” William Karrigan Derrida 20.yüzyılın Bertrand Russel, Heidegger, Husserl, A.Gramsci gibi düşünürleri arasında yer alan fakat bunlardan “en yenilikçiliği” ile ayrılan Fransız bir filozof. Derrida anıldığında hemen ilk akla gelen ve neredeyse onun adı ile özdeşleşen, sosyal bilim literatürüne dil biliminden geçen “yapısökümcülük” akla … Read more

Derrida okumaları | İhsan Kurt

Bir süre önce bir şairimiz hakkında doktora tezi hazırlayacağını söyleyen bir öğrenci yardımımı rica etti. “Ne yapabilirim” dediğinde, üzerinde hiç çalışılmadığını düşündüğüm bir şairin şiirlerinde metafor (eğretileme) ve imge üzerinde yapabilirsiniz önerisinde bulundum. Bunun üzerine doktora tezi yapmaya hazırlanan genç bana “imge, hadi biraz anladım da metaforu (eğretilemeyi) hiç duymadım” demesin mi? Tabii ki sadece … Read more

Edebiyat “haber” olursa | İhsan Kurt

Çağımızda insanların çoğu değişik araçlarla verilen haberlerin etkisi altında. Haberlerin veriliş biçimi ve nelerin haber yapıldığı da tartışılır elbette. Ancak Fransız Filozof J. Derrida’nın edebiyatı “edim” olarak tanımlaması, edebiyatın hem bir eylem hem de etki olduğunu vurgulaması dikkate alındığında; haberin “eylem”, okunması, yayılması, haber yapılması da edebiyatın “etki” tarafı olduğu düşünüldüğünde “edebiyatın haber yapılıp yapılmaması” … Read more

Kitaplar Dalgalar ve Kıvılcımlar | İhsan Kurt

Bir su birikintisine veya göle atılan nesnenin suda yayılan dairesel dalgalar oluşturduğu gibi okunan bazı kitaplar da insan zihninde yayılarak canlı imgeler ve zenginleştiren düşünceler oluşturur. Ancak su yüzeyinde oluşan her dalga suyun alt tabakalarını etkilemez. Bu dalgaların daha derinlerde gerçekleşmesi için derinliği oluşturacak olan atılan cismin büyüklüğü de ağırlığı da önemlidir. Yani okunan her … Read more

Kitaplarla gelen | İhsan Kurt

İnsan sadece bayramlarda bayram sevinci yaşamıyor galiba. Sevdalar kuşun kanatlarında ise mutluluk da kitap sayfalarının içinde oluyor. İnternetten ısmarladığım kitaplarım geldiğinde bu duyguya kapıldım. Sevdayı da mutluluğu da bir arada yaşadım. Sanki ilk defa kitap getirtiyormuş sanki bir bayram arifesindeymiş gibi sevindim. Haklarında kısa önbilgilere sahip olmuş olsam da doğrusu her birini ayrı ayrı merak … Read more