Zaman “İste ve gerçekleştir!” zamanıdır! | Burak Soyer

Aralık 15, 2023

Zaman “İste ve gerçekleştir!” zamanıdır! | Burak Soyer

Ayşe Tolga’nın 20 yıllık bir araştırma ve eğitim deneyimin beraberinde getirdiği tecrübelerini, bireyin kendi öz farkındalığına vararak çevresindekileri de bu yönde geliştirebilmesinin yöntemlerini “Kuantum Tezahürü” ile anlattığı “Ne İstersen Değil Neysen Onu Çekersin” okuyucuyla buluştu. 

“Artık bir dönüm noktasındayız; bir zamanlar anlayamadığımız ya da anlamak istemediğimiz kuantum fiziği, şu an giderek daha fazla netlik kazanıyor ve bize, evrenin sadece gördüğümüz kadarından ibaret olmadığını gösteriyor. Kuantum fiziği sayesinde, artık kendi yaşamlarımızın yaratıcıları, hatta sanatçıları olduğumuzu fark ediyoruz. Evet, sanatçılarıyız sevgili okurum! Çünkü tezahür etmek, bir şeyleri var etmek, sadece irade değil, aynı zamanda bir sanattır,” diyor Ayşe Tolga Destek Yayınları’ndan çıkan son kitabı “Ne İstersen Değil Neysen Onu Çekersin” kitabında. Haksız da değil. Zira artık tüm dünyada kişinin kendi hayatına yön verebileceği onca yöntem, bilimsel çalışma, gidişatı pek hayra yorulmayacak dünya üzerinde önce kendi yaşamlarına olumlu yönde müdahale edip sonra da yeryüzünün düzenine bir hal çare bulmalarına hizmet ediyor. Kişisel farkındalıkların bütüne yayılışında elini korkak alıştırmayan bireyler, kendilerine yaptıkları yatırımı bir anlamda çevrelerine de yapmış oluyorlar. Ayşe Tolga’nın 22 yıllık akademik eğitimleri, bireysel danışmanlıklarla kat ettiği yol ve bu sürecin tamamına yayılan kişisel tecrübelerinden faydalanarak Kuantum Tezahür Tekniği’yle, okurlarına “İste ve gerçekleştir!” mottosunu sunarak her bir bireye, yaşamın görünenden çok daha fazlasını içerdiğini ve bu perdenin ardında herkesin işine yarayacak gerekli malzemenin bulunduğunu anlatıyor.

Üç bölüme ayrılan kitapta, öncelikli olarak “niyet” ve “tezahür” yasasını açıklıyor. Böyle bir girişe ihtiyaç olduğundan bu kısmı öne çekmesi önemli. Çünkü moda deyimlerle “akışta olmak”, “anda kalmak” gibi günümüzün tuhaf literatüründe kendine fazlasıyla yer bulan anlamı kendinden menkul ifadeler, Ayşe Tolga’ya göre niyet ve tezahürden başka bir şey değil! Bu net açıklamadan sonra tezahürün, niyetin ne demek olduğunu anlatan yazar, evrenin dışında olmadığını belirterek, bu evreni fark edip dahil olabilmek için bize faydası dokunacak “eylem planı”ndan bahsediyor. Kitabın ikinci bölümünde bilinçaltının gücüne ve tezahürün üç ana adımına dikkat çeken Ayşe Tolga, tezahür etmek için en önemli ipuçlarını sıralıyor. Son bölümde ise tezahürün olumlamalarına eğilen Tolga, burada bir önceki bölümü müteakiben sunduğu tezahür teknikleriyle kitaptaki bazı temel kavramlara ve yasalara da açıklık getirerek kitabın bütününü okurun önüne koyuyor.

“Ne İstersen Değil Neysen Onu Çekersin”, içinde barındırdığı onlarca teknikle, sadece kişinin farkındalığını yükselterek bireysel düzeyde bir haz sunmanın ötesine geçerek, yine kendisinin ve çevresindekilerinin geleceklerini de kontrollü bir biçimde olumlu yönde değiştirmeyi vaat ediyor.

edebiyathaber.net (15 Aralık 2023)

Yorum yapın