Yeni ve iddialı bir yayınevi: Tellekt

Mayıs 13, 2019

Yeni ve iddialı bir yayınevi: Tellekt

Tellekt, fizikten felsefeye, genetikten ekolojiye pek çok alanda dünyada süregiden teorik tartışmaların izini süren eleştirel metinlerin yanı sıra, sosyal ve beşeri bilimler alanında aktüel tartışmaları kültür hayatımıza kazandırmak üzere yayın hayatına başladı.

Can Yayınları bünyesinde kurulan Tellekt, kültürün “örgütlenmiş boş zaman”a indirgendiği hızlı tüketim çağında, bugünün bilgisine yer açmak ve şimdiki zamanı kat eden dönüşümleri kavramak için yeni düşünce pratiklerini bir araya getirerek okuru ile buluşturmayı hedefliyor.

Mayıs ayında Tellekt’te:

Tellekt’in Mayıs programında yer alan kitaplardan ilki, yorum ve kanaatlerden ibaret olan “gösteri toplumu”nun yükselişine tanıklık ettiğimiz bir dönemde, devlet aklına ve onun otoriter siyasal tahayyüllerine muhtaç olmayan bir karşı duruş geliştirebilmenin olanaklarını sorgulayan bir kamusal felsefe kitabı: Hakikat-Sonrası.

Hakikat-Sonrası, her şeyin birkaç günde olup bitiverdiği, olguların yerini duyguların aldığı kapitalist modernite çağında, nesnel gerçekleri göz ardı etmenin yarattığı tehlikeye karşı bir uyarı niteliğinde.

Mayıs ayının ikinci kitabı ise, Jacques Derrida’nın yakın öğrencilerinden filozof, müzikolog Peter Szendy’nin, Filistin-Eriha’dan yola çıkıp modern öncesi Avrupa’nın gizli kalmış dehlizlerine daldığı; sinema, opera ve edebiyattan örnekleri ustalıkla ele alan çoksesli felsefi metni: Üstdinleme: Casusluğun Estetik Tarihi.

Günümüz toplumlarının duyma ve işaretleme biçimlerini irdelerken, her dinlemenin bir kulak kabartma olduğunun ve her zaman otoriter eğilimlerle malul olduğunun altını çizen Szendy, hükmetme ve iktidar tekniklerinin dinleme pratikleriyle ilişkisini güncelliğe hapsolmadan düşünmek ve tartışabilmek için bizlere muazzam bir repertuvar sunuyor.

edebiyathaber.net (13 Mayıs 2019)

Yorum yapın